Về việc lựa chọn ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp chế biến nông sản

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 137/TCT-CS ngày 13/1/2022 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN đối với hoạt động chế biến nông sản.

Liên quan đến việc áp dụng ưu đãi thuế trong trường hợp doanh nghiệp vừa được hưởng ưu đãi theo lĩnh vực chế biến nông thủy sản, vừa đáp ứng điều kiện ưu đãi khác, Tổng cục Thuế yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3091/BTC-TCT ngày 18/3/2017.

Theo đó, cần lưu ý, doanh nghiệp chỉ được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi thuế có lợi nhất tương ứng với một điều kiện ưu đãi, không được hưởng đồng thời nhiều ưu đãi.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều