Chiết khấu thương mại là gì ?

  • Thread starter UBot Invoice
  • Ngày gửi
UBot Invoice

UBot Invoice

Sơ cấp
25/1/22
20
2
8
31
Thế nào được gọi là chiết khấu thương mại và làm sao để biết được đó có phải là chiết khấu thương mại hay không ?

Với nhiều doanh nghiệp thì thương mại hay là nhà phân phối, cung ứng cho các doanh nghiệp hay công ty khác thì việc Chiết khấu thương mại là việc thường xuyên sẽ gặp phải. Cũng có rất nhiều kế toán viên chưa thể hiểu hết cũng như là phân biệt được đó có phải là chiết khấu kế toán hay không. Và ở trong bài viết này ta sẽ cùng nhau bàn luận xem rằng là chiết khấu thương mại là gì và những cách để hạch toán chiết khấu thương mại giữa bên mua và bán nhé


1. Định nghĩa về chiết khấu thương mại và các hình thức chiết khấu thương mại ?

Chiết khấu thương mại là hạ giá của sản phẩm, dịch vụ cho người mua khi mà mua sản phẩm đó nhiều lần hoặc mua với số lượng lớn. Nhằm mục đích thu hút khách hàng, tạo trải nghiệm tốt khi khách hàng mua hàng cũng như tăng tỉ lệ quay lại, biến khách hàng trở thành khách hàng mục tiêu và sau đó là khách hàng trung thành
Hình thức phổ biến bao gồm :
  • Hình thức 1 : Dành cho khách hàng lần đầu mua (Giảm giá của sản phẩm, dịch vụ tron trong lần mua hàng đầu tiên )
  • Hình thức 2 : Giảm giá của sản phẩm, dịch vụ khi khách hàng mua số lượng lớn hoặc mua nhiều lần (Dành cho khách hàng khi mua hàng nhiều lần và đạt đến 1 mức độ nhất định )
  • Hình thức 3 : Chiết khấu thương mại sau chương trình khuyến mại

2. Các quy định thuế về chiết khấu thương mại
2.1. Hóa đơn chiết khấu

Các sản phẩm, dịch vụ và hàng hóa được áp dụng hình thức chiết khấu thương mại cho các khách hàng của doanh nghiệp, hóa đơn GTGT của công ty, doanh nghiệp đó phải ghi giá chiết khấu cho khách hàng và các đơn vị liên quan
Chiết khấu thương mại sẽ có 3 trường hợp sau :
Trường hợp 1: Hóa đơn chiết khấu được viết dựa vào các lần mua hàng của khách hàng
Trường hợp 2: Hóa đơn chiết khấu được viết khi khách hàng mua hàng với một số lượng lớn
Trường hợp 3: Sau khi kết thúc chương trình khuyến mại
yPGot_Fj8nqpQ17K0OVfbIe4SKUdO_0x25wVtcJWvVKNUSGRv6F0kGB6co6MGdqY4djBx6Qo1ivExXV5-x5lrHGy93VFW3g7kZFrN0LSWPEREtUBpdiLDK8JmxjpfK2AuMfzgl0N
2.2. Thuế GTGT

Hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm của doanh nghiệp, công ty nếu có chiết khấu thương mại thì giá bán là giá đã được chiết khấu. Các bên liên quan sẽ cần đối soát cẩn thận nhằm điều chỉnh doanh thu mua, bán và thuế của mình

Các hàng hóa, sản phẩm hoặc các dịch vụ của công ty, doanh nghiệp nếu đã chiết khấu thương mại thì giá bán ra cho khách hàng là giá đã chiết khấu. Những bên liên quan sẽ phải đối soát kỹ để điều chỉnh doanh thu mua, bán và thuế của doanh nghiệp đó

2.3. Thuế TNDN

Các doanh nghiệp sau khi đã chiết khấu thương mại thì các bên liên quan gồm bên bán và bên mua đều phải điều chỉnh chính xác giảm doanh thu mua vào và bán ra


3. Hạch toán chiết khấu thương mại
Chiết khấu thương mại đã giảm trừ vào giá bán phản ảnh trên hóa đơn (GTGT hoặc bán hàng) thì không được hạch toán vào tài khoản 521 mà phản ảnh doanh thu bán hàng theo giá đã trừ CKTM.

Nếu khách hàng không tiếp tục mua hàng, hoặc khi chỉ số CKTM người mua được hưởng lớn hơn số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn lần cuối cùng thì phải chi tiền CKTM cho người mua, bên bán lập chứng từ chi (không lập hóa đơn) để ghi nhận chi phí và được hạch toán vào tài khoản 521; bên mua lập chứng từ thu để ghi nhận thu nhập khác.
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều