Mọi người có thể giải đáp giúp em bài này với ạ

  • Thread starter abg
  • Ngày gửi
A

abg

Sơ cấp
17/3/22
4
0
1
21
: Doanh nghiệp X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, tính giá xuất kho theo phương pháp FIFO, có tình hình nguyên vật liệu A tại đầu tháng 1/N như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

· Vật liệu A tồn kho: 10.000kg, đơn giá: 35

· Vật liệu đang đi đường: 7.000kg, đơn giá: 36

1. Nhận được hóa đơn mua 13.000kg vật liệu A từ công ty Z, đơn giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 36. Doanh nghiệp đã thanh toán cho người bán bằng chuyển khoản. Vật liệu A đã về nhập kho đầy đủ.

2. Nhận được hóa đơn mua và nhập kho 20.000kg vật liệu A từ công ty V đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 35,5. Doanh nghiệp đã ứng trước cho V 10.000. Sau khi trừ tiền ứng trước, số còn lại công ty thanh toán bằng tiền mặt.

3. Lô vật liệu A đi đường tháng trước về nhập kho đầy đủ.

4. Nhận được hóa đơn mua 30.000kg vật liệu A từ công ty Q đơn giá chưa có thuế GTGT 10% là 35,2. Doanh nghiệp đã thanh toán 10.000 bằng chuyển khoản, số còn lại vay ngắn hạn để trả người bán. Số vật liệu A này được chuyển thẳng đến phân xưởng sản xuất để trực tiếp sản xuất sản phẩm.

5. Mua 10.000kg vật liệu A từ công ty P, đơn giá mua chưa bao gồm thuế GTGT 10% là 35,8. Doanh nghiệp chưa trả tiền và cuối tháng số vật liệu này vẫn chưa về nhập kho.

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 1/N
 

Similar threads

PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều