Hàng nhập khẩu sau đó tái xuất vẫn được hoàn thuế GT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 975/TCHQ-TXNK ngày 23/3/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất.

Tổng cục Hải quan cho rằng, hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu ra nước ngoài vẫn được xét hoàn thuế GTGT (đã nộp khi nhập khẩu), tuy nhiên, việc hoàn thuế thuộc thẩm quyền của cơ quan thuế nội địa theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP.

Trường hợp hàng hóa tái xuất vẫn còn nguyên trạng, chưa qua sử dụng, gia công, chế biến tại Việt Nam thì đồng thời còn được hoàn thuế nhập khẩu và miễn thuế xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu thực hiện theo khoản 2 Điều 34 và khoản 2 Điều 37a Nghị định 34/2016/NĐ-CP (bổ sung tại khoản 19 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP ).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều