Cảm phiền các anh chị giải giúp em bài này được không ạ ?

  • Thread starter Việt Đức
  • Ngày gửi
Việt Đức

Việt Đức

Sơ cấp
6/4/22
1
0
1
19
Mọi người giải giúp em câu này được không ạ :<
- Xuất kho bán cho khách hàng 1.000 đơn vị sản phẩm với giá bán 100.000đ/đv và giá xuất kho 80.000đ/đv khách hàng chưa thanh toán.
*Ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh và thực hiện bút toán điều chỉnh nếu có
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
451
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Mọi người giải giúp em câu này được không ạ :<
- Xuất kho bán cho khách hàng 1.000 đơn vị sản phẩm với giá bán 100.000đ/đv và giá xuất kho 80.000đ/đv khách hàng chưa thanh toán.
*Ghi sổ các nghiệp vụ phát sinh và thực hiện bút toán điều chỉnh nếu có
Nợ TK 632 80.000.000
Có TK 156 80.000.000
Nợ TK 131 110.000.000
Có TK 511 100.000.000
Có TK 333 10.000.000
Bạn xem viedeo này nhé
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều