Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
54
4
8
Kế toán tiền lương có trách nhiệm đảm nhận công tác thanh toán lương cho nhân viên công ty. Để hoàn thành công tác nêu trên, kế toán nắm rõ quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đến lương giữa các phòng ban đã được doanh nghiệp thiết lập để hạn chế tối đa sai sót đảm và bảo quyền lợi của nhân viên.

Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương​

Một quy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiền lương sẽ bao gồm những bước sau:
 • Dựa theo hợp đồng, doanh thu nhân viên trong tháng, kế toán tính số lương mềm cần trả cho mỗi đối tượng trên quy chế tài chính công ty.
 • Phòng nhân sự tính lương, chấm công theo số ngày thực tế và ngày công làm việc. Lập một bảng lương lương công tác và căn bản phải trả.
 • Kế toán lập bảng lương doanh thu cần trả.
 • Phòng nhân sự sẽ gửi cho kế toán bảng lương căn bản.
 • Dựa trên bảng lương doanh thu và lương căn bản, kế toán tập hợp dạng bảng lương phải trả tổng hợp.
 • Kế toán tính số BHYT, BHXH, BHTN, thuế TNCN cần khấu trừ trên NLĐ.
 • Kế toán hoàn thành đầy đủ các khoản khấu trừ, chỉ tiêu phải trả, số tiền trên bảng lương còn lại.
 • Kế toán lập phiếu chi trong trường hợp chi lương tiền mặt. Trả lương thông qua Ngân hàng thì kế toán phải lập Ủy nhiệm chi.
 • Người kế toán chuyển Ủy nhiệm chi tới ngân hàng hoặc chuyển Phiếu chi tới thủ quỹ.
 • Thủ quỹ chi tiền và chuyển tiền phiếu chi tới phòng nhân sự.
 • Phòng nhân sự ký xác nhận và nhận tiền.
 • Phòng nhân sự thiết lập bảng ký nhận lương.
 • Nhân viên nhận lương và ký xác nhận lương.

Sơ đồ luân chuyển chứng từ tiền lương​

 • Hàng tháng căn cứ vào bảng lương, kế toán tổng hợp tiến hành lập bảng kê trích nộp các khoản theo lương. Và bảng kê trích nộp các khoản theo lương được dùng làm căn cứ ghi sổ.
 • Kế toán tổng hợp lập chứng từ ghi sổ sau đó được dùng để ghi sổ cái
 • Bảng kê trích nộp các khoản theo lương sau khi làm căn cứ lập chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiết.
 • Căn cứ vào sổ cái kế toán lập bảng cân đối số phát sinh.
Sơ

Quy định về nghiệp vụ hạch toán tiền lương​

Xem thêm tại: TẠI ĐÂY
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều