Thuê hay mượn hàng hóa của DNCX đều phải nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1400/TCHQ-TXNK ngày 21/4/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa thuê, mượn của doanh nghiệp chế xuất.

Công văn lưu ý một số vấn đề liên quan đến thủ tục và chính sách thuế đối với hàng hóa doanh nghiệp nội địa thuê, mượn của DNCX để phục vụ sản xuất.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp nội địa có thuê hoặc mượn hàng hóa của DNCX để phục vụ sản xuất thì vẫn phải khai hải quan; trong đó, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục TN-TX và DNCX thực hiện thủ tục TX-TN.

Điểm a khoản 9 Điều 16 và điểm đ khoản 1 Điều 19 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 đã quy định, hàng hóa TN-TX theo hợp đồng thuê mượn để phục vụ sản xuất không được miễn thuế nhập khẩu, đồng thời cũng không được hoàn thuế. Do đó, khi doanh nghiệp nội địa tạm nhập hàng hóa thuê, mượn từ DNCX thì phải khai nộp thuế nhập khẩu và không được hoàn lại. Trị giá tính thuế xác định theo khoản 9 Điều 1 Thông tư 60/2019/TT-BTC .

Riêng thuế GTGT, doanh nghiệp nội địa sẽ được miễn nộp thuế GTGT khi tạm nhập hàng hóa thuê, mượn từ DNCX (khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12). Tuy nhiên, nếu hết thời hạn thuê, mượn mà doanh nghiệp nội địa vẫn tiếp tục sử dụng, không xuất trả hàng hóa thì phải khai nộp thuế GTGT cùng với thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan mới.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều