Hàng xuất khẩu cho DNCX phải sử dụng hóa đơn GTGT để làm thủ tục hải quan

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
557
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 850/HQTPHCM-GSQL ngày 22/4/2022 của Cục Hải quan TP. HCM về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC , đối với hàng hóa XNK tại chỗ được mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với DNCX thì trong hồ sơ hải quan, hóa đơn thương mại được thay bằng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng.

Chi tiết bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa, gồm cả trường hợp xuất khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều