hạch toán trả lại thiết bị

  • Thread starter Maithihuyên
  • Ngày gửi
M

Maithihuyên

Trung cấp
10/1/17
65
7
8
36
Các a chị tư vấn giúp e trường hợp này với ạ: Công ty e ngày 1/10/2021 mua 1 máy tính trị giá 15tr vì mua về đưa vào dùng luôn nên e hạch toán vào tài khoản 242 và đã trích phân bổ trong quý 4/2021 giá trị là 1.250.000 đồng giá trị còn chưa phân bổ tại ngày 31/12/2021 là 13.750.000 đồng. Tuy nhiên sang năm 2022 do cấu hình máy thấp nên sếp ko muốn dùng và yêu cầu đổi máy có cấu hình cao hơn cửa hàng bên mua đồng ý cho đổi và làm biên bản trả lại máy cũ bên e trả máy còn bên bán trả lại tiền , khi đổi trả bên bán trả lại bên e tiền máy 15.000.000 đồng e đã lập phiếu thu tiền , a chị cho e hỏi chỗ thu tiền máy này e hạch toán như thế nào ạ và giá trị còn chưa phân bổ của máy cũ e hạch toán thế nào ạ
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
448
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Các a chị tư vấn giúp e trường hợp này với ạ: Công ty e ngày 1/10/2021 mua 1 máy tính trị giá 15tr vì mua về đưa vào dùng luôn nên e hạch toán vào tài khoản 242 và đã trích phân bổ trong quý 4/2021 giá trị là 1.250.000 đồng giá trị còn chưa phân bổ tại ngày 31/12/2021 là 13.750.000 đồng. Tuy nhiên sang năm 2022 do cấu hình máy thấp nên sếp ko muốn dùng và yêu cầu đổi máy có cấu hình cao hơn cửa hàng bên mua đồng ý cho đổi và làm biên bản trả lại máy cũ bên e trả máy còn bên bán trả lại tiền , khi đổi trả bên bán trả lại bên e tiền máy 15.000.000 đồng e đã lập phiếu thu tiền , a chị cho e hỏi chỗ thu tiền máy này e hạch toán như thế nào ạ và giá trị còn chưa phân bổ của máy cũ e hạch toán thế nào ạ

Bạn xuất hóa đơn cho bên bán
Nợ TK 811 13.750.000
Có TK 242
Nợ TK 131
Có TK 711
Có TK 333
Nhận máy
Nợ TK 242
Nợ TK 133
Có TK 331
Cấn trừ
Nợ TK 331
Có TK 131
Trả thêm tiền
Nợ TK 331
Có TK 112
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều