Nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công phải nộp thuế nhập khẩu

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1608/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng gia công tại khu phi thuế quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Nghị định 134/2016/NĐ-CP , khi nhận lại thành phẩm thuê DNCX gia công, doanh nghiệp nội địa phải kê khai nộp thuế nhập khẩu.

Trị giá tính thuế nhập khẩu là tiền thuê gia công, trị giá của nguyên vật liệu sử dụng trong quá trình gia công do phía nước ngoài cung cấp và các khoản điều chỉnh (nếu có) theo quy định tại khoản 3 Điều 17 Thông tư 39/2015/TT-BTC.

Riêng với trị giá của vật tư, nguyên liệu mà doanh nghiệp nội địa đưa đi gia công tại DNCX thì không phải cộng vào trị giá tính thuế nhập khẩu.

Nguồn: Luatvietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều