Mô tả công việc của kế toán thuế trong doanh nghiệp

Kaikevn

Kaikevn

Trung cấp
18/8/21
55
4
8
Kế toán thuế là vị trí quen thuộc và vô cùng quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp. Doanh nghiệp bắt buộc phải có kế toán thuế để hoạt động và tồn tại dưới sự quản lý của nhà nước.

công việc của kế toán thuê trong doanh nghiệp là gì

Công việc hằng ngày của kế toán thuế​

Các công việc hằng ngày của kế toán thuế là thu thập, xử lý nhưng hóa đơn chứng từ phát sinh. Đồng thời tiến hành hạch toán các chứng từ như:

 • Hóa đơn đầu ra, đầu vào.
 • Nộp tiền thuế nếu có phát sinh các loại thuế phải nộp để tránh để phạt do chậm nộp.
 • Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến dòng tiền trong ngân hàng.
 • Căn cứ vào các phiếu chi, phiếu thu, giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hạch toán các nghiệp vụ về quỹ.
 • Kiểm tra tính đúng đắn hợp lý của các hóa đơn. Xem xét có bị sai lệch các thông tin trên hóa đơn không.
 • Sắp xếp các hóa đơn chứng từ, lưu trữ, bảo quản cẩn thẩn và theo một logic. Đảm bảo dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết.

Công việc hàng tháng của kế toán thuế​

 • Kê khai các loại thuế cần thiết như:
+ Thuế giá trị gia tăng với những doanh nghiệp có doanh thu từ 50 tỷ đồng trở lên.

+ Thuế thu nhập cá nhân đối với những doanh nghiệp phát sinh số thuế TNCN từ 50 triệu đồng trở lên.

+ Nộp các tờ khai tháng cho doanh nghiệp.Hạn nộp các tờ khai tháng là ngày 20 của tháng tiếp theo.

 • Thực hiện các bút toán phân bổ công cụ dụng cụ, trích khấu hao tài sản cố định.
 • Kiểm tra hồ sơ nhân viên, làm hợp đồng lao động. Tiến hành đăng ký mã số thuế cho nhân viên.
 • Cân đối kiểm tra các chỉ tiêu trên bảng cân đối, tránh để dồn quá nhiều việc đến cuối năm.

Công việc hàng quý của kế toán thuế​

1. Cuối quý kế toán thuế cần lập các tờ khai cần thiết như:​

 • Tờ khai thuế giá trị gia tăng: Với những doanh nghiệp mới thành lập, hoặc có doanh thu < 50 tỷ đồng.
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân: Với DN có phát sinh thuế TNCN < 50 triệu.
Lưu ý: Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.Trường doanh nghiệp không có người lao động nào đến mức phải đóng thuế TNCN. Thì doanh nghiệp chỉ cần thực hiện quyết toán vào thời điểm cuối năm.

 • Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

2. Thời hạn nộp các tờ khai theo quý là ngày 30 của tháng tiếp theo sau quý đó.​

Công việc hàng năm của kế toán thuế​


Đầy đủ bài viết: TẠI ĐÂY
 
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều