HẠCH TOÁN TNCN SAU QUYẾT TOÁN

  • Thread starter Linhlinh05
  • Ngày gửi
Linhlinh05

Linhlinh05

Sơ cấp
10/11/20
14
5
3
25
Mọi người cho e hỏi là khoản thuế TNCN thừa, thiếu theo quyết toán TNCN năm 2021 để bù trừ kỳ sau thì hạch toán vào 31/12/2021 hay hạch toán vào thời điểm nộp quyết toán 31/3/3022 ạ?
Em cảm ơn ạ!
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều