Đã có hướng dẫn về việc nộp bổ sung thuế GTGT cho hàng SXXK được nhập khẩu tại chỗ

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1798/TCHQ-TXNK ngày 19/5/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế hàng hóa XNK tại chỗ.

Liên quan đến việc khai, nộp bổ sung thuế GTGT đối với hàng hóa SXXK được nhập khẩu tại chỗ theo chỉ định của nước ngoài, Tổng cục Hải quan yêu cầu thực hiện theo hướng dẫn tại STT 31 Phụ lục ban hành kèm Công văn số 5529/TCHQ-TXNK ngày 24/11/2021.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều