Sử dụng HĐĐT không mã phải đăng ký với cơ quan thuế

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
562
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 1058/TCT-DNNCN ngày 8/4/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong quá trình thực hiện Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng HĐĐT không mã và muốn kết nối, chuyển dữ liệu HĐĐT trực tiếp đến cơ quan thuế thì phải nộp hồ sơ đăng ký kết nối tại Cục Thuế địa phương.

Cục thuế địa phương sẽ đánh giá hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp có đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT không mã hay không dựa trên các tiêu chí: số lượng hóa đơn sử dụng trong năm, ngành nghề kinh doanh, tình hình tuân thủ pháp luật về thuế, pháp luật về hóa đơn, mức độ rủi ro về thuế. Sau đó, chuyển hồ sơ cho Tổng cục Thuế tổng hợp và quyết định.

Về thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT, quy định hiện hành không bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thì "máy tính tiền" phải đáp ứng điều kiện "là thiết bị/hệ thống thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hóa đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,... và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn".

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: phantuannam
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều