tuvan.webketoan.vn DN vay tiền thế nào thì phát sinh giao dịch liên kết ?

  • Thread starter tuvan.webketoan.vn
  • Ngày gửi
Công văn số 915/TCT-TTKT ngày 25/3/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc liên quan đến xác định giao dịch liên kết: Điểm d khoản 2 Điều 5 nghị định số 20/2017/NĐ-CP d) Một doanh nghiệp bảo lãnh hoặc cho một doanh nghiệp khác vay vốn dưới bất kỳ...

Xem mời xem chi tiết tại tuvan.webketoan.vn
 
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều