Về căn cứ xem xét hoàn thuế cho hàng hóa XNK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
551
116
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2101/TCHQ-TXNK ngày 7/6/2022 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc hoàn thuế.

Đối với việc hoàn thuế cho hàng hóa xuất/nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu căn cứ các quy định sau đây để thực hiện: Luật thuế XNK số 107/2016/QH13, Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Nghị định 18/2021/NĐ-CP và Công văn số 1185/TCHQ-TXNK ngày 6/4/2022.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều