Về điều kiện giảm thuế nhập khẩu cho hàng hóa bị hỏa hoạn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 5568/BTC-TCHQ ngày 13/6/2022 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế hàng hóa bị hỏa hoạn.

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Luật thuế XNK số 107/2016/QH13 và khoản 1 Điều 32 Nghị định 134/2016/NĐ-CP, Bộ Tài chính cho rằng, trường hợp số thuế nhập khẩu doanh nghiệp đề nghị giảm phù hợp với số lượng, giá trị hàng hóa bị hỏa hoạn và không được bồi thường bảo hiểm thì sẽ được xem xét giảm thuế.

Tuy nhiên, cơ quan hải quan chỉ giải quyết đề nghị giảm thuế của doanh nghiệp sau khi kiểm tra sự phù hợp giữa hồ sơ chứng từ, biên bản xác nhận thiệt hại của cơ quan chức năng, giấy giám định tổn thất, xác nhận của đơn vị bảo hiểm, kết quả kiểm tra phiếu nhập - xuất kho và các chứng từ sổ sách kế toán lưu tại doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp bán thanh lý số hàng hóa bị thiệt hại thì vẫn phải kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều