Cục thuế các tỉnh sẽ truy thu thuế đối với người lao động phát sinh thu nhập nhiều nơi

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Xử phạt thuế | Công văn số 2065/TCT-DNNCN ngày 16/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường quản lý thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Nhằm chống thất thu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, Tổng cục Thuế vừa yêu cầu Cục thuế các tỉnh, thành phố tiến hành rà soát, xác minh các trường hợp người lao động có phát sinh tiền lương, tiền công tại nhiều nơi.

Nếu qua xác minh phát hiện người lao động còn nộp thiếu thuế nhưng chưa kê khai quyết toán hoặc đã khai quyết toán nhưng vẫn còn thiếu thuế hoặc kê khai giảm trừ trùng người phụ thuộc... Cục thuế sẽ đôn đốc khai quyết toán thuế và yêu cầu nộp đủ số thuế còn thiếu kèm tiền phạt (nếu có).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều