Lưu ý khi điều chỉnh giá trị trên HĐĐT

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 30946/CTHN-TTHT ngày 30/6/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn điện tử điều chỉnh.

Trường hợp Công ty đang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, nếu sau khi lập và gửi hóa đơn cho người mua mà phát hiện có sai sót thì xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định này.

Riêng trường hợp có sai sót về giá trị trên hóa đơn, cần lưu ý, theo điểm e khoản 1 Điều 7 Thông tư 78/2021/TT-BTC, doanh nghiệp sẽ ghi dấu dương (nếu điều chỉnh tăng giá trị), ghi dấu âm (nếu điều chỉnh giảm giá trị).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều