Mức lương đóng BHXH từ 1/7/2022 phải khai tăng theo lương tối thiểu mới

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 2588/BHXH-QLT ngày 27/6/2022 của Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội về việc thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN kể từ ngày 01/7/2022.

Theo thông báo của BHXH (TP. Hà Nội), các doanh nghiệp sẽ có trách nhiệm điều chỉnh tăng mức đóng BHXH, BHYT, BHTN... kể từ 1/7/2022 theo mức lương tối thiểu mới tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP, thời hạn điều chỉnh trước ngày 25/7/2022.

Cần nhớ, mức lương tối thiểu tại Nghị định 38/2022/NĐ-CP chưa bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản lương bổ sung theo quy định.

Đối với người lao động đã qua đào tạo nghề, mức lương tối thiểu vẫn tiếp tục cộng thêm 7% theo đúng thỏa thuận, cam kết trong hợp đồng, thỏa ước lao động, trừ trường hợp các bên có điều chỉnh thỏa thuận.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều