Quy định về việc gia hạn thuế TNDN mới nhất năm 2022

  • Thread starter Phần mềm BRAVO
  • Ngày gửi
Phần mềm BRAVO

Phần mềm BRAVO

Thành viên Cố vấn - Webketoan Mentors
Theo điều 3 NĐ 34 gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II kỳ tính thuế TNDN năm 2022.

Thời gian gia hạn là 03 tháng tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN, cụ thể:
  • DN, tổ chức có chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế TNDN riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế TNDN;
  • Chi nhánh, đơn vị của DN, tổ chức không có hoạt động SXKD thuộc đối tượng được gia hạn thì không được gia hạn nộp thuế TNDN.
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều