Những khoản chi từ thiện nào được chấp nhận hạch toán?

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 31943/CTHN-TTHT ngày 6/7/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ với khoản chi từ thiện.

Theo quy định tại khoản 2.32 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, khoản chi từ thiện chỉ được hạch toán các trường hợp sau đây:

(i) chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai, làm nhà tình nghĩa, làm nhà cho người nghèo, làm nhà đại đoàn kết;

(ii) tài trợ cho nghiên cứu khoa học, tài trợ cho các đối tượng chính sách theo quy định pháp luật, tài trợ theo chương trình của nhà nước dành cho các địa phương đặc biệt khó khăn.

Những trường hợp chi từ thiện khác đều không được chấp nhận hạch toán.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
  • Like
Reactions: MyVNTax
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều