Hạch toán tiền thuế GTGT và thuế TNCN nhà cung cấp thu hộ của hộ kinh doanh

  • Thread starter Student19
  • Ngày gửi
S

Student19

Sơ cấp
15/7/22
2
0
1
27
Cho mình hỏi.Bên mình nhận được phiếu giao hàng và thanh toán của nhà cung cấp giao hàng cho đơn vị mình.Dưới phần tổng thành tiền thì có thêm dòng thuế GTGT và Thuế TNCN mà nhà cung cấp thu thêm tiền bên mình cho hộ kinh doanh khi mình thanh toán tiền cho bên NCC.Vậy số tiền thuế GTGT và thuế TNCN mình nộp thêm cho họ thì mình hạch toán như thế nào và sử dụng tài khoản gì để thể hiện được phần nghiệp vụ này.Mong mọi người hướng dẫn giúp mình
 
Webketoan PRO
httrahuong

httrahuong

Trung cấp
1/7/13
92
52
18
TPHCM
Cho mình hỏi.Bên mình nhận được phiếu giao hàng và thanh toán của nhà cung cấp giao hàng cho đơn vị mình.Dưới phần tổng thành tiền thì có thêm dòng thuế GTGT và Thuế TNCN mà nhà cung cấp thu thêm tiền bên mình cho hộ kinh doanh khi mình thanh toán tiền cho bên NCC.Vậy số tiền thuế GTGT và thuế TNCN mình nộp thêm cho họ thì mình hạch toán như thế nào và sử dụng tài khoản gì để thể hiện được phần nghiệp vụ này.Mong mọi người hướng dẫn giúp mình
đề nghị họ gửi hóa đơn của Hộ KD đó, tất cả khoản trên được thể hiện trên tổng hóa đơn và được tính và CP hàng hóa nhập về
 
S

Student19

Sơ cấp
15/7/22
2
0
1
27
Vậy mình hạch toán khoản tiền này như thế nào và sử dụng tài khoản nào để hạch toán toán khoản này bạn httrahuong
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều