Cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
622
117
43
webketoan.com.vn
Công văn số 37366/CTHN-TTHT ngày 1/8/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc xuất hóa đơn cho thuê lại văn phòng.

Cục thuế TP. Hà Nội cho rằng, giao dịch cho thuê lại văn phòng cũng thuộc trường hợp bắt buộc phải phát hành hóa đơn điện tử theo quy định tại Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Vì vậy, bên cho thuê lại văn phòng phải phát hành hóa đơn và chỉ được cho thuê lại khi có sự đồng ý của chủ sở hữu văn phòng (Điều 475 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13).

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan PRO - Tài khoản chuyên sâu cho nhà kế
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
PACE CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều