Thành lập chi nhánh khác tỉnh

  • Thread starter Trần Khánh.
  • Ngày gửi
T

Trần Khánh.

Sơ cấp
24/2/22
12
1
3
Cả nhà cho mình hỏi . Công ty mình thanh lập chi nhánh ở khác tỉnh , có con dấu, nhưng không phát sinh doanh thu . thì cần lập những báo cáo gì .
Hạch toán các chi phí công tác và thuê văn phòng ntn để được tính là chi phí hợp lý .
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều