Lập hóa đơn thay thế

  • Thread starter Ngavo122k
  • Ngày gửi
N

Ngavo122k

Sơ cấp
14/12/21
22
5
3
22
Mọi người cho mình hỏi về cái này với ạ !
Bên mình có xuất 1 tờ hóa đơn mà bị sai thuế suất. Nếu đúng thì trên tờ hóa đơn có 2 mặt hàng thuế suất là 10%, còn 2 mặt hàng thuế suất là 8% nhưng do không biết nên xuất chung 1 tờ hóa đơn tất cả là 10% hết.
Giờ mình muốn hủy và lập hóa đơn thay thế nhưng phần mềm hóa đơn chỉ có 1 dòng thuế suất, nếu muốn xuất 2 loại thuế khác nhau thì phải xuất thành 2 tờ.
1. Vậy mình lập hóa đơn thay thế cho 1 tờ hóa đơn hủy thành 2 tờ có hợp lệ không ạ ?
2. Với lại bên khách hàng nhập hàng để bán liền nên nếu xuất thay thế ngày trễ hơn ngày hóa đơn cũ thì có bị xem là chưa có đầu vào mà xuất ra không ạ?
Em cảm ơn m.n rất nhiều!
 
Webketoan PRO
tea bitter

tea bitter

Sơ cấp
11/1/13
5
2
3
30
hà nội
Trên quản điểm cá nhân mình
nếu hóa đơn trong kỳ kê khai : hủy hóa đơn cũ và thay thế hóa đơn mới : làm biên bản hủy trong đó ghi rõ từng mắt hàng, số tiền , Xuất thay thế hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn số ... ngày /tháng/ năm .Giờ cơ quan thuế cho phép xuất gộp vào cùng 1 hóa đơn với các thuế suất khác nhau mà
Nếu hóa đơn khác kỳ kê khai : Xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn cũ : nội dung điều chỉnh tăng/ giảm tiền thuế của hóa đơn số .... ngày ...tháng /năm
 
N

Ngavo122k

Sơ cấp
14/12/21
22
5
3
22
Trên quản điểm cá nhân mình
nếu hóa đơn trong kỳ kê khai : hủy hóa đơn cũ và thay thế hóa đơn mới : làm biên bản hủy trong đó ghi rõ từng mắt hàng, số tiền , Xuất thay thế hóa đơn gốc, hóa đơn thay thế phải có dòng chữ "Thay thế cho hóa đơn số ... ngày /tháng/ năm .Giờ cơ quan thuế cho phép xuất gộp vào cùng 1 hóa đơn với các thuế suất khác nhau mà
Nếu hóa đơn khác kỳ kê khai : Xuất hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn cũ : nội dung điều chỉnh tăng/ giảm tiền thuế của hóa đơn số .... ngày ...tháng /năm
Mình cảm ơn ạ. Tại vì phần mềm xuất hóa đơn của mình chỉ xuất được 1 thuế suất á bạn. Nên nếu thay thế phải chia thành 2 hóa đơn. mình thắc mắc là lập thay thế bằng cả 2 hóa đơn có được không í
 
T

tranbinh200780

Cao cấp
25/2/08
448
31
28
41
Thành Phố Hồ Chí Minh
Mình cảm ơn ạ. Tại vì phần mềm xuất hóa đơn của mình chỉ xuất được 1 thuế suất á bạn. Nên nếu thay thế phải chia thành 2 hóa đơn. mình thắc mắc là lập thay thế bằng cả 2 hóa đơn có được không í
Chào bạn:
Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điểm b khoản 2.6 Phụ lục 4 có nói về việc lập hóa đơn cho nhiều thuế xuất khác nhau phải đảm bảo sau:
Doanh nghiệp phải thiết kế hóa đơn có nhiều loại thuế suất khác nhau như:
Thiết kế 02 dòng :Thuế suất 5%, thuế suất 10%. Trường hợp hóa đơn không đúng như trên thì phải hũy và xuất 02 tờ hóa đơn cho từng loại thuế suất khác nhau.Bạn chú ý vấn đề này nhé
 
N

Ngavo122k

Sơ cấp
14/12/21
22
5
3
22
Chào bạn:
Thông tư 39/2014/TT-BTC tại điểm b khoản 2.6 Phụ lục 4 có nói về việc lập hóa đơn cho nhiều thuế xuất khác nhau phải đảm bảo sau:
Doanh nghiệp phải thiết kế hóa đơn có nhiều loại thuế suất khác nhau như:
Thiết kế 02 dòng :Thuế suất 5%, thuế suất 10%. Trường hợp hóa đơn không đúng như trên thì phải hũy và xuất 02 tờ hóa đơn cho từng loại thuế suất khác nhau.Bạn chú ý vấn đề này nhé
Cảm ơn nhiều ạ <3
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều