Về thời hạn hoàn thuế cho hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK

  • Thread starter Webketoan Hub
  • Ngày gửi
Webketoan Hub

Webketoan Hub

Dịch vụ & Đào tạo kế toán
13/2/21
693
120
43
webketoan.com.vn
Công văn số 3466/TCHQ-TXNK ngày 19/8/2022 của Tổng cục Hải quan về việc hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu tại chỗ để SXXK.

Trước phản ánh của cộng đồng doanh nghiệp về việc chậm được giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK, Tổng cục Hải quan đã nhắc nhở Cục Hải quan các tỉnh phải nhanh chóng xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thời gian quy định.

Hiện nay, theo quy định tại Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 06 ngày làm việc (với hồ sơ thuộc diện hoàn trước) và chậm nhất là 40 ngày làm việc (với hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước), kể từ ngày cơ quan hải quan có thông báo chấp nhận hồ sơ của doanh nghiệp.

Về hồ sơ, thủ tục hoàn thuế nhập khẩu, xem quy định tại Điều 36 Nghị định 134/2016/NĐ-CP và Điều 12 Thông tư 06/2021/TT-BTC.

Nguồn: LuatVietnam.net
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều