Kế toán quản trị là gì? có vai trò gì đối với doanh nghiệp

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS

Phần mềm SIS Việt Nam
9/9/22
15
0
1
27
Hà Nội
sis.vn
Trong Kế toán có nhiều vị trí kế toán khác nhau, kế toán quản trị là một trong những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, kế toán quản trị là khái niệm vẫn còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Do đó, bài viết đây của S.I.S sẽ giúp bạn hiểu hơn về kế toán quản trị và chức năng của nó trong doanh nghiệp sẽ như thế nào.

1. Kế toán quản trị là gì?

Kế toán quản trị hay còn gọi là kế toán quản lý là vị trí chuyên môn trong kế toán. Hiểu đơn giản, Kế toán quản trị là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán.

Nó nắm bắt các vấn đề thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Qua đó giúp nhà quản lý doanh nghiệp ra quyết định điều hành một cách tối ưu nhất.

Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong vận hành doanh nghiệp. Đồng thời phục vụ kiểm soát và đánh giá doanh nghiệp đó.

ke-toan-quan-tri-la-gi-va-vai-tro.png

2. Mục tiêu của kế toán quản trị là gì?

Mục tiêu chính của kế toán quản trị chính là hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị cung cấp thông tin cho nhà quản lý để đưa ra các quyết định nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt mục tiêu doanh nghiệp đề ra, từ đó làm gia tăng giá trị doanh nghiệp (giá trị của cổ đông) và gia tăng giá trị khách hàng.
  • Giá trị công ty được thể hiện qua các chỉ tiêu tài chính (ROE, EPS …) hay khi công ty được định giá cao, giá trị thương hiệu lớn.
  • Gia tăng giá trị khách hàng tức là công ty cung cấp được các sản phẩm, dịch vụ thỏa mãn được nhu cầu của khách hàng.
Có 2 vấn đề lớn mà bất kỳ nhà doanh nghiệp nào cũng quan tâm đó là chi phí họ cần bỏ ra và những gì họ nhận lại. Vì vậy, kế toán quản trị cho biết từng thành phần chi phí, tính toán và tổng hợp chi phí sản xuất, giá thành cho từng loại sản phẩm, từng loại công trình dịch vụ.
  • Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu hoạt động.
  • Kiểm soát thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí theo dự toán và thực tế.
  • Cung cấp các thông tin cần thiết để có các quyết định kinh doanh hợp lý.

3. Vai trò của kế toán quản trị

Kế toán quản trị có vai trò trong việc cung cấp thông tin đến với Ban Giám Đốc để phục vụ cho quá trình ra quyết định. Vai trò của kế toán quản trị gắn liền với 4 nhiệm vụ của nhà quản trị là: xây dựng kế hoạch; tổ chức thực hiện; kiểm soát, đánh giá và ra quyết định.

Xây dựng kế hoạch

Kế hoạch kinh doanh luôn được các giám đốc doanh nghiệp xây dựng rõ ràng vào đầu các năm tài chính và mục tiêu là đưa doanh nghiệp cán đích doanh thu. Trong quá trình xây dựng kế hoạch, giám đốc điều hành sẽ cần liên kết tất cả các nguồn lực để hướng tới mục tiêu đã xác định.

Tổ chức thực hiện kế hoạch

Trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch, cấp quản trị sẽ quyết định cách liên kết tốt nhất giữa tổ chức, con người với các nguồn lực lại với nhau sao cho kế hoạch được thực hiện đạt hiệu quả nhất. Trong việc điều hành, nhà quản lý giám sát hoạt động hàng ngày và đảm bảo cho cả tổ chức hoạt động trôi chảy.

Kiểm soát

Sau bước xây dựng kế hoạch và giám sát thực hiện, nhà quản trị tiến hành kiểm tra và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. Để thực hiện chức năng kiểm tra, họ sử dụng các bước công việc cần thiết để đảm bảo cho từng bộ phận và cả tổ chức đi theo đúng kế hoạch đã vạch ra. Trong quá trình kiểm soát, nhà quản trị sẽ so sánh hoạt động thực tiễn với kế hoạch đã thiết lập. Bằng cách này, nhà quản trị sẽ nhận định được công việc ở khâu nào chưa đạt yêu cầu và cần được hiệu chỉnh để hoàn thành nhiệm vụ và mục tiêu đã thiết lập.

Đánh giá và ra quyết định

Sử dụng các công thức kế toán quản trị để lựa chọn hợp lý trong số các phương án khác nhau. Ra quyết định không phải là một chức năng riêng biệt, nó là một chức năng quan trọng, xuyên suốt các khâu trong quá trình quản lý một tổ chức, từ khâu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện cho đến kiểm tra đánh giá. Chức năng ra quyết định được vận dụng liên tục trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

4. Sự khác nhau của kế toán quản trị và kế toán tài chính

Tiêu chíKế toán quản trịKế toán tài chính
Đối tượngThông tin của kế toán quản trị được nội bộ doanh nghiệp sử dụng triệt để như Ban giám đốc, các cấp quản lý, giám sát viên,…Thông tin sẽ được những người bên ngoài doanh nghiệp sử dụng như các cổ đông, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp và chính phủ (cơ quan thuế, cơ quan quản lý tài chính,…).
Tính pháp lýPháp lý có tính nội bộ phù hợp với yêu cầu quản lý và điều kiện của từng doanh nghiệp.Phải tuân theo các quy định thống nhất đối với các hệ thống sổ, hoạt động ghi chép thông tin.
Hình thức của thông tinThông tin theo 2 hình thái giá trị và hiện vật.Thông tin được kế toán tài chính thể hiện dưới dạng giá trị.
Cách thức báo cáo sử dụngSử dụng để đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp.Báo cáo sẽ được sử dụng để tổng hợp kết quả hoạt động của toàn doanh nghiệp.
Kỳ báo cáoKế toán quản trị thường được thực hiện theo ngày, tuần, tháng, năm hay quý, tùy vào yêu cầu của doanh nghiệpBắt buộc phải thực hiện báo cáo định kỳ theo quý và mỗi đầu, cuối năm.

Đọc chi tiết tại: https://sis.vn/ke-toan-quan-tri-la-gi-co-vai-tro-gi-doi-voi-doanh-nghiep

Nguồn: sis.vn
 
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video

Xem nhiều