Kế toán kho và thủ kho có phải là 1 ?

Safebook

Safebook

Sơ cấp
21/11/22
4
0
1
32
Toàn quốc
safebooks.vn
Câu trả lời còn phụ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp thì kế toán kho vừa là thủ kho. Nhưng có những doanh nghiệp, hai chức vụ này là riêng biệt.
Vị trí kế toán kho sẽ liên quan đến chứng từ kế toán kho trên sổ sách của doanh nghiệp. Còn thủ kho thì chỉ quản lý số lượng hàng hóa trong kho thực tế.
Công việc chính của kế toán kho thường sẽ chịu trách nhiệm: Kiểm soát, theo dõi, lập báo cáo xuất – nhập – tồn kho; đề xuất lập kế hoạch vật tư, hàng hóa,…do Thủ kho trình lên.
Còn công việc của Thủ Kho sẽ dựa trên chứng từ của kế toán Kho để đối chiếu xuất - nhập - tồn kho một cách chính xác; bảo quản & quản lý hàng hóa trong kho tránh thiếu hụt, mất mác, hư hỏng gây thiệt hại cho doanh nghiệp
Do đó mà công việc của thủ kho và Kế toán kho có liên quan mật thiết. Vì vậy, với rất nhiều chủ doanh nghiệp, thường sẽ có 1 nhân viên làm kế toán kiêm nhiệm cả 2 công việc trên.
Dựa trên yêu cầu và tính chất của Kế toán kho và Thủ kho, Chức năng quản lý hàng tồn kho của phần mềm kế toán Safebooks.vn hoàn toàn có thể hỗ trợ doanh nghiệp có thể kiểm soát, theo dõi và lập báo cáo một cách nhanh chóng, chính xác và giảm rủi ro sai sót đáng kể.
--------------------------------------------------------
Arito - Mang đến giải pháp thông minh và hiệu quả cho mọi doanh nghiệp.
Website: Safebooks.vn
Email: Safebooks.vn@gmail.com
Hotline: (028) 7101 2288


316061123_149259447855710_7747638850443243537_n.jpg
 
Webketoan PRO

Xem nhiều