Cứu tôi cới các bạn ơi!

  • Thread starter bond_hung
  • Ngày gửi
B

bond_hung

Guest
Tôi sắp thi vào kiểm toán nhà nước mà chưa có tài liệu gì về đề thi cả (Đề thi từ những năm trước ấy). Bạn nào có thì giúp tôi với nhé, tôi xin cảm ơn trước...


:f_o
 
Webketoan PRO
Webketoan VNews - Bảng tin nghiệp vụ bằng video
Webketoan PRO

Xem nhiều