Economic exposure

  • Thread starter SUNF
  • Ngày gửi
SUNF

SUNF

Trung cấp
2/10/03
176
4
0
50
Hà Nội
The extent to which the value of the firm will change because of an exchange rate change.
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
Economic exposure:rủi ro kinh tế
Giải nghĩa:Mức độ ảnh hưởng của những biến động tỷ giá đối với giá trị của công ty.
 

Xem nhiều