Ad Hoc

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AD HOCis being concerned with a particular end or purpose, e.g., a ad hoc committee established to handle a specific subject.
 
N

newworld

Guest
6/7/04
106
2
0
Hanoi
AD HOC = đặc biệt, đặc nhiệm, bất thường

ad hoc meeting: cuộc họp bất thường
ad hoc committee: uỷ ban đặc biệt, uỷ ban đặc nhiệm

Thuật ngữ này liên quan đến một mục tiêu đặc biệt, ví dụ., một uỷ ban đặc nhiệm (đặc biệt) được thành lập để giải quyết một vấn đề cụ thể.
 

Similar threads

Rua Diu Dang
Trả lời
7
Lượt xem
1K
Tiếng Anh Kế toán
THUY NGUYEN ACCA
THUY NGUYEN ACCA
T
  • Article
tuvan.webketoan.vn vesting conditions
Trả lời
0
Lượt xem
253
T
T
Trả lời
0
Lượt xem
287
T
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều