Average Age Of Inventory

  • Thread starter CompasX
  • Ngày gửi
CompasX

CompasX

Guest
AVERAGE AGE OF INVENTORY is calculated by the formula: 365 / inventory turnover
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều