ERP Intuitive ERP

  • Thread starter hung-vt
  • Ngày gửi

2052 lượt xem

H

hung-vt

Sơ cấp
16/9/04
12
0
1
43
Hanoi - Vietnam
Tôi không biết các phần mềm này có được xếp vào box này không, nhưng thú thực thì tôi chưa biết nhiều về ERP. Mạn phép xin hỏi có bác nào biết về phần mềm này xin chia sẻ kinh nghiệm cho anh em với.

Ngoài ra chúng tôi cũng đang tìm một phần mềm cho công ty sản xuất vào loại vừa (không nhỏ cũng chẳng lớn), nên nếu bác nào biết nhà cung cấp phần mềm Intuitive ERP tại Việt Nam xin vui lòng cho biết.

Và tôi cũng mạnh dạn xin các Bác tư vấn một giải pháp ERP thích hợp cho công ty chúng tôi.
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều