ERP Bàn thêm về ERP

  • Thread starter Acc1803
  • Ngày gửi
A

Acc1803

Sơ cấp
28/1/05
12
0
0
38
HCM
Mình không biết là post vào mục ERP có đúng không, tuy nhiên bất kỳ một hệ thống ERP nào cũng cần có những Module liên quan đến PO, OE, IC, SO ... Vì vậy, mình muốn tham khảo thêm các bạn về quy trình liên quan đến những Module này, rất mong các bạn cho ý kiến và chỉnh sửa vì khoản này mình cũng mới nghiên cứu thôi chắc chắn có rất nhiều sai sót.
Trước hết mình sẽ nói sơ qua về quy trình liên quan đến OE ( Đơn đặt hàng ). Mong các bạn góp ý kiến :
Bộ phận cần hàng lập đơn đặt hàng chuyển cho các bộ phận có chức năng để yêu cầu lượng hàng cần cho bộ phận mình : Bán hàng, sản xuất … Yêu cầu đặt hàng ở đây không bao gồm :
• Do khách hàng trực tiếp đặt hàng cho bộ phận bán hàng, thông thường khách hàng đặt hàng trực tuyến qua mạng hoặc qua điện thoại.
• Đặt hàng trực tiếp từ các bộ phận cho nhà cung cấp : Bộ phân mua hàng, bán hàng, tồn kho …
1. Đặt hàng thông qua kho hàng :
1.1 Số lượng hàng trong kho đã hết, tuỳ thuộc vào quy trình xử lý hoặc phân quyền mà sẽ tiếp tục xảy ra 2 tình huống xử lý sau :
a. Thông tin hết hàng ( Đơn đặt hàng được hoàn trả cho bộ phận cần hàng, bộ phận kho vẫn lưu lại 1 bản để theo dõi có xác nhận lý do hết hàng ) sẽ được chuyển cho bộ phận cần hàng để bộ phân này có hướng xử lý. Khi nhận được thông tin này bộ phận cần hàng tiến hành làm đơn đặt hàng chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc trực tiếp đặt hàng nhà cung cấp.
b. Bộ phận kho chuyển thông tin đặt hàng cho bộ phận mua hàng ( hoặc trực tiếp đặt hàng nhà cung cấp ).
1.2 Số lượng hàng trong kho còn nhưng không còn đủ so với lượng yêu cầu : Tiếp tục xử lý như trường hợp 1.1, nhưng lúc này lượng đặt hàng có thể điều chỉnh.
1.3 Số lượng hàng trong kho còn đủ cung cấp nhưng đã được bộ phận khác ( hoặc khách hàng khác ) đặt hàng : Tiếp tục xử lý như trường hợp 1.1 hoặc xử lý bằng cách đàm phán để sử dụng số hàng trong kho này.
Tuy nhiên, vẫn xảy ra trường hợp đặc biệt, một số người được cấp quyền từ các bộ phận khác có thể truy cập trực tiếp vào kho hàng để biết số lượng hàng thực tế trong kho hàng. Vì vậy, quy trình đặt hàng có thể sẽ rút ngắn lại vì không phải thông qua bộ phận kho.
2. Đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua bộ phận mua hàng.
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
3
18
57
Ho chi Minh city
Acc1803 nói:
Mình không biết là post vào mục ERP có đúng không, tuy nhiên bất kỳ một hệ thống ERP nào cũng cần có những Module liên quan đến PO, OE, IC, SO ... Vì vậy, mình muốn tham khảo thêm các bạn về quy trình liên quan đến những Module này, rất mong các bạn cho ý kiến và chỉnh sửa vì khoản này mình cũng mới nghiên cứu thôi chắc chắn có rất nhiều sai sót.
Trước hết mình sẽ nói sơ qua về quy trình liên quan đến OE ( Đơn đặt hàng ). Mong các bạn góp ý kiến :
Bộ phận cần hàng lập đơn đặt hàng chuyển cho các bộ phận có chức năng để yêu cầu lượng hàng cần cho bộ phận mình : Bán hàng, sản xuất … Yêu cầu đặt hàng ở đây không bao gồm :
• Do khách hàng trực tiếp đặt hàng cho bộ phận bán hàng, thông thường khách hàng đặt hàng trực tuyến qua mạng hoặc qua điện thoại.
• Đặt hàng trực tiếp từ các bộ phận cho nhà cung cấp : Bộ phân mua hàng, bán hàng, tồn kho …
1. Đặt hàng thông qua kho hàng :
1.1 Số lượng hàng trong kho đã hết, tuỳ thuộc vào quy trình xử lý hoặc phân quyền mà sẽ tiếp tục xảy ra 2 tình huống xử lý sau :
a. Thông tin hết hàng ( Đơn đặt hàng được hoàn trả cho bộ phận cần hàng, bộ phận kho vẫn lưu lại 1 bản để theo dõi có xác nhận lý do hết hàng ) sẽ được chuyển cho bộ phận cần hàng để bộ phân này có hướng xử lý. Khi nhận được thông tin này bộ phận cần hàng tiến hành làm đơn đặt hàng chuyển cho bộ phận mua hàng hoặc trực tiếp đặt hàng nhà cung cấp.
b. Bộ phận kho chuyển thông tin đặt hàng cho bộ phận mua hàng ( hoặc trực tiếp đặt hàng nhà cung cấp ).
1.2 Số lượng hàng trong kho còn nhưng không còn đủ so với lượng yêu cầu : Tiếp tục xử lý như trường hợp 1.1, nhưng lúc này lượng đặt hàng có thể điều chỉnh.
1.3 Số lượng hàng trong kho còn đủ cung cấp nhưng đã được bộ phận khác ( hoặc khách hàng khác ) đặt hàng : Tiếp tục xử lý như trường hợp 1.1 hoặc xử lý bằng cách đàm phán để sử dụng số hàng trong kho này.
Tuy nhiên, vẫn xảy ra trường hợp đặc biệt, một số người được cấp quyền từ các bộ phận khác có thể truy cập trực tiếp vào kho hàng để biết số lượng hàng thực tế trong kho hàng. Vì vậy, quy trình đặt hàng có thể sẽ rút ngắn lại vì không phải thông qua bộ phận kho.
2. Đặt hàng trực tiếp hoặc thông qua bộ phận mua hàng.
Gửi acc1803
Về xử lý quy trình mua hàng trong ERP bao gồm các tác nghiệp sau :
1. Tính toán đề nghị đặt hàng mua hàng ( Purchase Order Proposal - POP ): Việc tính toán POP dựa theo các yếu tố :

a. Tính toán theo kế hoạch đã hoạch định từ trước ứng với từng kho và ứng với từng loại mặt hàng cần mua.
b. Ứng với nhu cầu cần mua bổ sung khi lượng hàng tồn kho dưới mức tồn kho dự trữ hay tồn kho an toàn.
c. Ứng với nhu cầu nguyên vật liệu cần thiết phục vụ theo kế hoạch sản xuất được tính toán trong Module quản lý sản xuất
d. Ứng với nhu cầu hàng hóa từ việc đặt hàng mua hàng của khách hàng trong module quản trị bán hàng nhưng hàng hóa trong kho không đủ cung cấp.
d. Ứng với lượng đặt hàng kinh tế ( EOQ : Economic Order Quantity )​
2. Trên cơ sở các POP tác nghiệp kế tiếp là đánh giá nhà cung cấp với các nghiệp vụ chi tiết sau :
a. Đánh giá khả năng nhà cung cấp dựa trên các tiêu chí : Giá rẻ nhất, thời gian cung ứng nhanh nhất, chất lượng cao nhất
b. Đánh giá NCC thông qua các chỉ tiêu quá khứ : ví dụ khả năng lượng hàng cung ứng, thời gian thói quen cung ứng giao hàng .. Các thông tin này được phân tích từ các lần giao hàng của các đơn đặt hàng trước đó.
c. Quản lý chính sách chiết khấu, tín dụng của NCC để tính toán lượng mua hàng tốt nhất hoặc chính sách tín dụng tốt nhất cho doanh nghiệp mình.​
3. Quyết định mua hàng (Purchase Order): Cái này thành truyền thống rồi : mặt hàng, đơn giá, thời hạn giao hàng, các thông tin liên quan.

4. Theo dõi nhận hàng ( Delivery ) từ NCC với nhiều tiêu thức giao hàng khác nhau.

5. Theo dõi hóa đơn, chi phí phát sinh liên quan đến PO

6. Các báo cáo phân tích liên quan đến thực hiện đơn hàng.

Vài dòng tóm tắt . Chi tiết thì còn dài lắm từ từ mình cùng bạn trao đổi

Mình gửi bạn sơ đồ xử lý đặt hàng mua hàng vì không biết các post một sơ đồ lên đây.


PAT
 
Sửa lần cuối:

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.

TEXT LINK

Xem nhiều