Trắc nghiệm thuế _cần đáp án gấp!!!

Thảo luận trong 'Thành viên giúp nhau' bắt đầu bởi trangvo, 27 Tháng tư 2009.

21,346 lượt xem

 1. trangvo

  trangvo Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  huế
  1. Chức năng khởi thủy của thuế là:
  a) Kiềm chế lạm phát
  b) Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
  c) Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
  d) Điều tiết nền kinh tế
  2. Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:
  a) Thuế thực và thuế cá nhân
  b) Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
  c) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản
  d) Thuế trực thu và thuế gián thu
  3. Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
  a) Cơ sở thuế
  b) Đối tượng chịu thuế
  c) Đối tượng nộp thuế
  d) Thuế suất
  4. Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì:
  a) Thuế có tính bắt buộc
  b) Thuế có tính không hoàn trả trực tiếp
  c) Thuế có phạm vi điều tiết rộng
  d) Thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể kinh tế
  5. Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành vào năm nào
  a) 1995
  b) 1996
  c) 1997
  d) 1998
  6. Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành để thay thế cho luật thuế nào trước đây:
  a) Luật thuế lợi tức
  b) Luật thuế doanh thu
  c) Luật thuế thu nhập
  d) Luật thuế hàng hóa
  7. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành để thay thế cho luật thuế nào trước đây:
  a) Luật thuế doanh nghiệp
  b) Luật thuế doanh thu
  c) Luật thuế lợi tức
  d) Luật thuế kinh doanh
  8. Hiện nay Việt Nam đã ban hành bao nhiêu luật thuế:
  a) 7
  b) 8
  c) 9
  d) 10
  9. Thuế Giá trị gia tăng được nghĩ ra đầu tiên ở nước nào trên thế giới:
  a) Đức
  b) Pháp
  c) Anh
  d) Mỹ
  10. Thuế giá trị gia tăng được áp dụng đầu tiên ở nước nào trên thế giới:
  a) Anh
  b) Đức
  c) Pháp
  d) Mỹ
  11. Nước đầu tiên ở Châu Á áp dụng luật thuế giá trị gia tăng là:
  a) Triều Tiên
  b) Hàn Quốc
  c) Việt Nam
  d) Trung Quốc
  12. Hiện tượng thuế chồng lên thuế là hiện tượng:
  a) Đánh nhiều loại thuế lên cùng một đối tượng
  b) Đánh thuế trùng lắp trên cùng một đối tượng chịu thuế
  c) Nhiều đối tượng cùng chịu một loại thuế
  d) Đối tượng phải chịu một mức thuế quá cao
  13. Hiện nay thuế giá trị gia tăng có bao nhiêu mức thuế suất:
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5
  14. Các mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng là:
  a) 5%, 10%, 15%
  b) 0%, 5%, 10%, 15%
  c) 0%, 5%, 10%
  d) 0%, 10%, 15%
  15. Thuế gián thu là các loại thuế sau:
  a) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
  b) Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
  c) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
  d) Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên
  16. Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu như thế nào?
  a) Thu một lần ở khâu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
  b) Thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ
  c) Không thu ở khâu sản xuất mà thu ở khâu lưu thông tiếp theo
  d) Thu vào hàng hóa, dịch vụ ở cả khâu sản xuất và lưu thông
  17. Dựa vào tiêu thức nào dưới đây để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu:
  a) Theo đối tượng chịu thuế
  b) Theo phương thức đánh thuế
  c) Theo khả năng nộp thuế
  d) Theo phương pháp tính thuế
  18. Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế thuộc loại:
  a) Thuế gián thu
  b) Thuế tiêu dùng
  c) Thuế trực thu
  d) Cả a và b
  19. Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là:
  a) Thu nhập chịu thuế và thuế suất
  b) Thu nhập tính thuế và thuế suất
  c) Thu nhập doanh nghiệp và thuế suất
  d) Tùy trường hợp để xác định
  20. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam là:
  a) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam
  b) Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
  c) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
  d) Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam
  21. Thuế gián thu là thuế mà doanh nghiệp nộp thay cho ai:
  a) Cho sản phẩm hàng hóa tiêu thụ của bản thân doanh nghiệp
  b) Cho đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu
  c) Cho người nhận gia công
  d) Cho người tiêu dùng
  22. Doanh thu tính thuế GTGT đầu ra theo phương pháp trực tiếp là doanh thu như thế nào:
  a) Là doanh thu có thuế GTGT do người mua thanh toán
  b) Là doanh thu chưa có thuế GTGT do người mua thanh toán
  c) Cả a và b
  d) Là doanh thu có thuế GTGT bao gồm cả phụ thu, phụ phí mà người mua phải thanh toán
  23. Một công ty nhập 1.200 tủ lạnh. Giá mua tại cửa khẩu nước xuất là 200USD/cái. Chi phí vận tải, bảo hiểm cho lô hàng là 5.000USD. Tỷ giá 15.700VND/USD. Thuế suất thuế nhập khẩu tủ lạnh là 20%. Xác định thuế nhập khẩu phải nộp của lô hàng trên
  a) 569.300.000đ
  b) 253.600.000đ
  c) 753.600.000đ
  d) 769.300.000đ
  24. Một công ty nhập khẩu một lô hàng điện, giá CIF bằng 200.000.000đ, doanh nghiệp đã thu toàn bộ lô hàng trên trong kỳ với doanh thu 300.000.000đ. Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải nộp biết thuế suất thuế giá trị gia tăng là 10%, thuế nhập khẩu là 10%, thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% (không lấy số lẻ)
  a) 16.000.000đ
  b) 22.000.000đ
  c) 20.000.000đ
  d) 14.000.000đ
  25. Khi nào thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào của hàng hóa, dịch vụ mua để sản xuất hàng hóa dịch vụ được khấu trừ 100%?
  a) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT
  b) Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT
  c) Cả a và b đều đúng
  d) Cả a và b đều sai
  26. Công ty hàng không trong tháng 3/2004 bán được 2.500 vé từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh, giá mỗi vé là 1.100.000đ, thuế GTGT 10%. Xác định thuế GTGT của số vé đó
  a) 250.000.000đ
  b) 275.000.000đ
  c) 2.500.000.000đ
  d) Không có đáp án nào đúng
  27. Muốn hưởng thuế suất ưu đãi khi xuất nhập khẩu hàng hóa trong khu vực các nước ASEAN thì cần có C/O loại:
  a) C/O form A
  b) C/O form B
  c) C/O form D
  d) C/O form O
  28. Ba chức năng cở bản của thuế là:
  a) Đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước; Thực hiện phân phối lại thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
  b) Đảm bảo thu ngân sách Nhà nước; Điều tiết nền kinh tế; Bảo hộ một số ngành trong nước
  c) Nuôi sống bộ máy Nhà nước; Cân bằng thu nhập; Điều tiết vĩ mô nền kinh tế
  d) Nuôi sống bộ máy Nhà nước, Thực hiện phân phối lại thu nhập; Thực hiện chức năng ngoại thương
  29. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là:
  a) Giá đã có thuế giá trị gia tăng
  b) Giá đã có thuế nhập khẩu
  c) Giá tính thuế nhập khẩu
  d) Cả a và b
  30. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước và các tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở Việ Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các doanh nghiệp hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là:
  a) 15%
  b) 25%
  c) 18%
  d) 28%
  31. Công ty A ủy thác cho công ty B để nhập khẩu một lô hàng từ nhà sản xuất C ở Thụy Điển. Đối tượng nộp thuế nhập khẩu ở trường hợp này là:
  a) Công ty A
  b) Công ty B
  c) Nhà sản xuất C
  d) Công ty A và công ty B cùng chịu
  32. Mức thuế môn bài cao nhất đối với các tổ chức kinh tế hiện nay là:
  a) 5 triệu
  b) 4 triệu
  c) 3 triệu
  d) 2 triệu
  33. Tác dụng nào sau đây của thuế nói chung nhưng không phải là tác dụng của thuế tiêu thụ đặc biệt:
  a) Tăng thu ngân sách nhà nước
  b) Hạn chế tiêu dùng
  c) Điều hòa thu nhập
  d) Hạn chế nhập khẩu
  34. Đơn vị A ủy thác cho đơn vị B nhập khẩu bia, C là đơn vị mua bia từ A để bán lại. Đơn vị nào phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt:
  a) Đơn vị A
  b) Đơn vị B
  c) Đơn vị C
  d) Cả a, b, c
  35. Giá tính thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa sản xuất trong nước là:
  a) Giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt
  b) Giá bán chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt
  c) Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng
  d) Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
  36. Giá tính thuế của thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa nhập khẩu là:
  a) Giá FOB
  b) Giá FOB + thuế nhập khẩu
  c) Giá CIF
  d) Giá CIF + thuế nhập khẩu
  37. Đại lý bán bia phải nộp loại thuế gián thu nào sau đây:
  a) Thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng
  b) Chỉ nộp thuế giá trị gia tăng
  c) Chỉ nộp thuế tiêu thụ đặc biệt
  d) Không có thuế gián thu
  38. Cơ sở sản xuất C mua nguyên liệu là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và sau đó sử dụng một phần nguyên liệu để sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Cơ sở sản xuất đó phải nộp:
  a) Thuế tiêu thụ đặc biệt của toàn bộ nguyên liệu đã mua
  b) Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa còn để trong kho và hàng hóa đã đem ra bán
  c) Thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu tạo thành số hàng hóa đã đem bán trong kỳ
  d) Không được khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt của nguyên liệu
  39. Cho biết giá bán của một chai bia là 6.000 đồng (không bán vỏ chai), thuế suất thuế tiêu thụ đặc biết là 75%. Tiền thuế tiêu thụ đặc biệt của chai bia là:
  a) 4.500đ
  b) 6.000đ
  c) 3.428,5đ
  d) 2.571,4đ
  40. Thuế giá trị gia tăng là loại thuế:
  a) Tính trên doanh thu của hàng hóa, dịch vụ
  b) Tính trên phần giá trị tăng thêm của các hoạt động sản xuất, kinh doanh
  c) Tính trên phần giá trị gia tăng của các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ
  d) Tính trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ
  41. Hàng hóa nhập khẩu thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì:
  a) Không thuộc diện chịu thuế nhập khẩu
  b) Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
  c) Không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp
  d) Cả a, b, c đều sai
  42. Giá tính thuế của thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế đối với hàng hóa, dịch vụ là:
  a) Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng
  b) Giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng
  c) Giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng
  d) Câu a và c đúng
  43. Giá thanh toán ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng do đơn vị nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế sử dụng là:
  a) Giá chưa có thuế giá trị gia tăng
  b) Giá đã có thuế giá trị gia tăng
  c) Giá căn cứ tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế
  d) Cả 3 đều sai
  44. Thuế suất 0% có nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc diện:
  a) Không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng
  b) Thuộc diện được miễn thuế
  c) Có số thuế giá trị gia tăng đầu ra bằng 0
  d) Cả 3 đều sai
  45. Thuế thu nhập cá nhân được áp dụng lần đầu tiên ở:
  a) Mỹ
  b) Anh
  c) Đức
  d) Pháp
  46. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ở nước ta ban hành vào năm:
  a) 1990
  b) 1991
  c) 1992
  d) 1994
  47. Thuế thu nhập cá nhân là loại thuế có độ nhạy cảm cao vì:
  a) Liên quan trực tiếp tới lợi ích của người trả thuế
  b) Liên quan tới cách tính thuế
  c) Liên quan tới dân số
  d) Liên quan tới chế độ xã hội
  48. Thuế thu nhập cá nhân không bóp méo giá cả của hàng hóa, dịch vụ vì:
  a) Nó làm giảm thu nhập cá nhân
  b) Nó ảnh hưởng tới cầu có khả năng thanh toán của cá nhân
  c) Nó không cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
  d) Nó cấu thành trong giá cả của hàng hóa, dịch vụ
  49. Thuế thu nhập cá nhân thuộc loại thuế:
  a) Gián thu
  b) Tiêu dùng
  c) Tài sản
  d) Trực thu
  50. Cơ sở kinh doanh được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp loại chi phí nào dưới đây:
  a) Chi xử lý nước thải
  b) Tiền lương của sáng lập viên thành lập cơ sở kinh doanh nhưng không tham gia và điều hành hoạt động kinh doanh của cơ sở
  c) Chi ủng hộ đồng bào lũ lụt
  d) Chi trả tiền phạt vì vi phạm hợp đồng
  51. Cơ sở kinh doanh không được tính vào chi phí hợp ký khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp loại chi phí nào dưới đây:
  a) Khấu hao tài sản cố định đã hết thời hạn khấu hao
  b) Chi phí vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh
  c) Chi trả lãi vay vốn sản xuất kinh doanh
  d) Chi đào tạo tay nghề cho công nhân
  52. Thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định căn cứ vào:
  a) Lợi nhuận của doanh nghiệp của doanh nghiệp và thuế suất
  b) Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất
  c) Doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp và thuế suất
  d) Thu nhập ròng của doanh nghiệp và thuế suất
  53. Doanh thu để tính thuế thu nhập chịu thuế đối với cơ sở nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế là:
  a) Là doanh thu bao gồm cả thuế giá trị gia tăng
  b) Là doanh thu không bao gồm thuế giá trị gia tăng
  c) Là doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp
  d) Là doanh thu từ mọi hoạt động của doanh nghiệp
  54. Đối tượng thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp là:
  a) Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt
  b) Cá nhân nông dân sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ nuôi trồng thủy hải sản
  c) Cá nhân cho thuê nhà, đất, phương tiện vận tải có thu nhập chịu thuế
  d) Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt
  55. Đối tượng không thuộc diện nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
  a) Cá nhân hành nghề độc lập: bác sĩ, luật sư, kế toán, kiểm toán và những người hành nghề độc lập khác
  b) Hộ kinh doanh cá thể
  c) Hộ gia đình sản xuất nông nghiệp có thu nhập từ sản phẩm chăn nuôi
  d) Cá nhân và các nhóm kinh doanh
  56. Đối tượng nào sau đây nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:
  a) Các công ty tư nhân có quy mô nhỏ
  b) Các công ty kinh doanh vàng
  c) Các hộ kinh doanh thực hiện đúng chế độ kế toán
  d) a, b,c đều sai
  57. Đối tượng nào sau đây nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
  a) Hộ bán tạp hóa
  b) Công ty kinh doanh đá quý
  c) Công ty kinh doanh nông sản
  d) a, b, c đều sai
  58. Đối với trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhưng không đăng ký kinh doanh mà bị phát hiện thì:
  a) Tổ chức, cá nhân khai thác sẽ phải nộp thuế tài nguyên tương ứng với sản lượng đã khai thác được
  b) Cơ quan thuế ấn định số thuế tài nguyên phải nộp của tổ chức, cá nhân đó
  c) Tổ chức, cá nhân trong trường hợp này không thuộc đối tượng chịu thuế tài nguyên
  d) Cả a, b,c đều sai
  59. Mức thuế suất của thuế tài nguyên là:
  a) Từ 1% - 40%
  b) Từ 10% - 40%
  c) Từ 10% - 50%
  d) Từ 1% - 20%
  60. Mức thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp là:
  a) Từ 10% - 50%
  b) Từ 25% - 50%
  c) Từ 32% - 50%
  d) Từ 28% - 50%
  61. Thuế nhà đất là loại thuế:
  a) Thu vào việc sử dụng đất trong xây dựng công trình nhà ở và các công trình không sản xuất kinh doanh
  b) Thu vào việc sử dụng đất trong xây dựng các công trình nhà cửa, cơ sở hạ tầng sản xuất kinh doanh
  c) Thu vào việc sử dụng đất của tất cả các đối tượng có sở hữu đất
  d) a và b
  62. Đối tượng nào sau đây thuộc diện không nộp thuế nhà đất:
  a) Đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận quyền sử dụng vì mục đích công cộng
  b) Đất của các di tích lịch sử, đình, chùa
  c) a và b đều đúng
  d) a và b đều sai
  63. Ông A là cá nhân kinh doanh có doanh thu 140 triệu đồng/tháng, chi phí tạo ra thu nhập tương ứng là 50 triệu đồng/tháng. Ông A phải nuôi 2 người phụ thuộc. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của ông A là:
  a) 90 triệu đồng/tháng
  b) 86,8 triệu đồng/tháng
  c) 82,8 triệu đồng/tháng
  d) 87 triệu đồng/tháng
  64. Chị Nga là cá nhân kinh doanh có kết quả hoạt động kinh doanh như sau: Tổng thu nhập chịu thuế phát sinh 500 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mua cho chị Nga là 12 triệu đồng; Chị Nga đóng góp cho từ thiện 50 triệu đồng. Ngoài ra chị còn phải nuôi dưỡng bố mẹ già và 4 đứa con còn nhỏ. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của chị Nga là:
  a) 274,8 triệu đồng/năm
  b) 434 triệu đồng/năm
  c) 242,4 triệu đồng/năm
  d) 424,4 triệu đồng/năm
  65. Biểu thuế áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân là:
  a) Biểu thuế lũy tiến từng phần
  b) Biểu thuế lũy tiến toàn phần
  c) Cả a và b đều đúng
  d) Cả a và b đều sai
  66. Giảm trừ gia cảnh trong thuế thu nhập cá nhân là:
  a) Khoản tiền được trừ trực tiếp vào khoản thuế thu nhập cá nhân phải nộp
  b) Khoản tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp
  c) Khoản tiền được trừ ra khi tính thuế thu nhập cá nhân đối với những đối tượng thuộc diện giảm trừ
  d) Cả a và c
  67. Lệ phí trước bạ là:
  a) Khoản lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước để xác nhận việc sang tên quyền sở hữu tài sản
  b) Khoản phí phải nộp cho cơ quan nhà nước để xác nhận quyển sở hữu tài sản
  c) Khoản lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước để có quyền sử dụng tài sản
  d) Khoản lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước để có quyền sử dụng hoặc sở hữu tài sản
  68. Lệ phí trước bạ đối với xe máy nộp lần thứ nhất là :
  a) 1%
  b) 2%
  c) 1,5%
  d) 2,5%
  69. Lệ phí trước bạ đối với xe máy nộp lần thứ hai là :
  a) 0,5%
  b) 1%
  c) 2%
  d) 2.5%
  70. Thời gian quy định phải kê khai lệ phí trước bạ chậm nhất là :
  a) 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên
  b) 20 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên
  c) 15 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên
  d) 10 ngày kể từ ngày làm giấy tờ chuyển giao tài sản hợp pháp giữa hai bên
  71. Cơ quan Thuế phải ra thông báo nộp lệ phí trước bạ cho tổ chức, cá nhân thực hiện chậm nhất là :
  a) 1 tuần kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
  b) 5 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
  c) 2 tuần kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
  d) 1 tháng kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ
  72. Khoản thu nhập sau đây được miễn thuế thu nhập cá nhân :
  a) Thu nhập từ trúng thưởng xổ số
  b) Thu nhập từ việc chuyển giao bản quyền
  c) Thu nhập là học bổng được cấp từ ngân sách Nhà nước
  d) Thu nhập từ nhượng quyền thương mại
  73. Máy móc thiết bị nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học thuộc diện :
  a) Không chịu thuế giá trị gia tăng
  b) Chịu thuế giá trị gia tăng
  c) Không chịu thuế giá trị gia tăng nếu thuộc loại trong nước sản xuất được
  d) Không chịu thuế giá trị gia tăng nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất được
  74. Tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp được áp dụng đối với trường hợp nào dưới đây :
  a) Hoạt động mua bán vàng, bạc, đá quý
  b) Cơ sở kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ
  c) Cơ sở kinh doanh nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng đã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ
  d) a và b
  e) a và c
  75. Doanh nghiệp A sản xuất kinh doanh cả hàng hóa chịu thuế và hàng không chịu thuế và nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Trường hợp xử lý nào dưới đây là đúng :
  a) Được khấu trừ toàn bộ thuế giá trị gia tăng đầu vào
  b) Chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng
  c) Chỉ được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng
  d) Không có trường hợp nào đúng
  76. Hàng tạm nhập tái xuất là :
  a) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tạm gửi ở kho ngoại quan để chuẩn bị xuất khẩu
  b) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó lại đưa ra khỏi Việt Nam mà không làm thủ tục xuất nhập khẩu
  c) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó đưa ra khỏi Việt Nam và có làm thủ tục xuất nhâp khẩu
  d) Hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam rồi sau đó làm thủ tục xuất khẩu để bán sang một nước khác
  77. Hàng tạm xuất tái nhập là :
  a) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài, có làm thủ tục xuất nhập khẩu
  b) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
  c) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam, có làm thủ tục xuất nhập khẩu
  d) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
  78. Hàng chuyển khẩu là :
  a) Hàng của nước ngoài vận chuyển ngang qua cửa khẩu Việt Nam nhưng không làm thủ tục nhập khẩu
  b) Hàng của Việt Nam mua của một nước để bán lại cho một nước khác mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam
  c) Hang của nước ngoài vận chuyển vào Việt Nam sau đó làm thủ tục chuyển cửa khẩu để tiếp tục vận chuyển hàng sang nước khác
  d) Hàng của Việt Nam vận chuyển qua cửa khẩu của nước ngoài nhưng không làm thủ tục nhập khẩu
  79. Một doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu trong kỳ tính thuế có tài liệu sau :
  - Nhập khẩu 2.000 chai rượu, giá bán tại cửa khẩu xuất là 500.000đ/chai, chi phí vận tải, bảo hiểm tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên là 100.000đ/chai
  - Trong quá trình vận chuyển (hàng còn nằm trong khu vực hải quan quản lý) vỡ 200 chai
  - Thuế suất thuế nhập khẩu rượu 150%, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt của rượu 30%.
  Thuế tiêu thụ đặc biệt doanh nghiệp phải nộp là :
  a) 900.000.000đ
  b) 750.000.000đ
  c) 810.000.000đ
  d) 675.000.000đ
   
  Last edited: 27 Tháng tư 2009
  #1
 2. ketoan4mat

  ketoan4mat Thành viên hoạt động

  Bài viết:
  3,910
  Đã được thích:
  16
  Nơi ở:
  Sài Gòn đẹp lắm
  oh, 80 câu trắc nghiệm mà bạn cần đáp án gấp thì hơi khó nhỉ? mà đề trắc nghiệm này là vào thời điem nào nhỉ, mỗi thời điểm sẽ có 1 đáp án khác nhau
   
  #2
 3. tamnt07

  tamnt07 Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

  Bài viết:
  5,056
  Đã được thích:
  440
  Nơi ở:
  The Capital
  Tham gia cho vui tí, mọi người tham khảo sưa

  1. Chức năng khởi thủy của thuế là:
  a) Kiềm chế lạm phát
  b) Huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước
  c) Điều tiết thu nhập, góp phần đảm bảo công bằng xã hội
  d) Điều tiết nền kinh tế

  Chức năng phân phối và phân phối lại: là chức năng cơ bản, đặc thù của thuế.
  Ngay từ lúc ra đời thuế là phương tiện dùng để động viên nguồn tài chính vào ngân sách Nhà nước (có ở tất cả các kiểu Nhà nước).Về mặt lịch sử, chức năng huy động nguồn tài chính là chức năng đầu tiên, phản ánh nguyên nhân nảy sinh ra thuế.Thông qua chức năng này, các qũy tiền tệ tập trung của Nhà nước được hình thành để đảm bảo cơ sở vật chất cho sự hoạt động thường xuyên và tồn tại của Nhà nước. Bằng chính chức năng này, Nhà nước tiến hành tham gia phân phối và phân phối lại tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân trong xã hội.

  http://www.webketoan.com/index.php?lnav=left1&mn=newsdetail&newsid=61&rnav=right2&type=14

  2. Căn cứ vào phương thức đánh thuế, thuế được phân loại thành:
  a) Thuế thực và thuế cá nhân
  b) Thuế tiêu dùng và thuế thu nhập
  c) Thuế tiêu dùng, thuế thu nhập và thuế tài sản
  d) Thuế trực thu và thuế gián thu

  3. Yếu tố nào sau đây được coi là “linh hồn” của một sắc thuế
  a) Cơ sở thuế
  b) Đối tượng chịu thuế
  c) Đối tượng nộp thuế
  d) Thuế suất

  Trong một sắc thuế, thuế suất hay biểu thuế được coi như linh hồn của Luật Thuế. Khi xây dựng luật, thực hiện chính sách điều tiết vào đối tượng nào, mức điều tiết cao hay thấp phụ thuộc rất nhiều vào việc đưa ra quyết định mức thuế suất.
  Nhìn chung về hệ thống thuế của quốc gia, thuế suất quy định tại các luật thuế thường có hai loại là thuế suất toàn phần và thuế suất luỹ tiến từng phần. Thuế suất toàn phần có ưu điểm là đơn giản, nhưng có nhược điểm là không công bằng: người giàu hay người nghèo nếu cùng mua một sản phẩm ví dụ như mua tivi giá 5 triệu đồng thì chịu thuế GTGT như nhau là 0,5 triệu đồng. Thuế suất luỹ tiến từng phần có ưu điểm khắc phục được nhược điểm của thuế suất toàn phần, nhưng nhược điểm của nó là quản lý, tính thuế phức tạp. Biểu thuế luỹ tiến từng phần được kết cấu có nhiều bậc, mỗi bậc có quy định một mức thuế suất nhất định, số thuế phải nộp theo biểu thuế được tính từng phần tuỳ vào mức thu nhập của cá nhân. Thu nhập tính thuế theo biểu và thuế suất được thiết kế theo mức độ tăng dần, do đó số thuế phải nộp cũng luỹ tiến tăng theo. Như vậy thu nhập thuộc diện chịu thuế ở bậc nào chỉ phải nộp thuế một phần theo thuế suất quy định ở bậc đó.

  4. Thuế có thể góp phần điều tiết vĩ mô nền kinh tế vì:
  a) Thuế có tính bắt buộc
  b) Thuế có tính không hoàn trả trực tiếp
  c) Thuế có phạm vi điều tiết rộng
  d) Thuế điều tiết vào thu nhập của các chủ thể kinh tế

  Giữa hai chức năng trên của thuế có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. Chức năng phân phối và phân phối lại của thuế là nguyên nhân ảnh hưởng đến sự vận động và phát triển của chức năng điểu tiết. Nhưng chức năng điều tiết của thuế cũng có tác động ngược lại đến chức năng phân phối và phân phối lại thu nhập. Nguồn tài chính mà Nhà nước tập trung được dưới dạng thuế là tiền đề của sự can thiệp của Nhà nước trên diện rộng và theo chiều sâu tới qúa trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Ngược lại, việc điều tiết, sắp xếp sản xuất của Nhà nước nhằm vào việc thúc đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế lại tạo điều kiện để tăng thu nhập của các tầng lớp nhân dân và đây chính là cơ sở quan trọng để mở rộng phạm vi tác động của chức năng phân phối và phân phối lại.
  http://www.webketoan.com/index.php?lnav=left1&mn=newsdetail&newsid=61&rnav=right2&type=14

  5. Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành vào năm nào
  a) 1995
  b) 1996
  c) 1997
  d) 1998

  Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008.
  Luật 57/2005/QH11 29/11/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng
  Luật 07/2003/QH11 17/06/2003 về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng.

  6. Luật thuế giá trị gia tăng được ban hành để thay thế cho luật thuế nào trước đây:
  a) Luật thuế lợi tức
  b) Luật thuế doanh thu
  c) Luật thuế thu nhập
  d) Luật thuế hàng hóa

  7. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được ban hành để thay thế cho luật thuế nào trước đây:
  a) Luật thuế doanh nghiệp
  b) Luật thuế doanh thu
  c) Luật thuế lợi tức
  d) Luật thuế kinh doanh

  8. Hiện nay Việt Nam đã ban hành bao nhiêu luật thuế:
  a) 7
  b) 8
  c) 9
  d) 10

  Luật thuế Giá trị gia tăng
  Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp
  Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt
  Luật thuế xuất nhập khẩu
  Luật thuế Thu nhập cá nhân
  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất
  Còn thứ 7 nghĩ chẳng ra??

  9. Thuế Giá trị gia tăng được nghĩ ra đầu tiên ở nước nào trên thế giới:
  a) Đức
  b) Pháp
  c) Anh
  d) Mỹ

  http://72.14.235.132/search?q=cache...ị gia tăng wikipedia&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn

  10. Thuế giá trị gia tăng được áp dụng đầu tiên ở nước nào trên thế giới:
  a) Anh
  b) Đức
  c) Pháp
  d) Mỹ

  http://72.14.235.132/search?q=cache...ị gia tăng wikipedia&cd=1&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
   
  Last edited: 27 Tháng tư 2009
  #3
 4. sukyo

  sukyo Gã lang thang cô đơn...

  Bài viết:
  485
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Rừng xanh.....
  Luật thuế tài nguyên
   
  #4
 5. tamnt07

  tamnt07 Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

  Bài viết:
  5,056
  Đã được thích:
  440
  Nơi ở:
  The Capital
  11. Nước đầu tiên ở Châu Á áp dụng luật thuế giá trị gia tăng là:
  a) Triều Tiên
  b) Hàn Quốc
  c) Việt Nam
  d) Trung Quốc

  Không sure lắm!

  Thuế giá trị gia tăng (GTGT) là thuế gián thu đánh vào việc tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ, doanh nghiệp là người nộp thuế còn người tiêu dùng là người chịu thuế. Trên thế giới, Pháp là nước đề xướng và pháp điển hóa thuế GTGT đầu tiên, sau đó là Đan Mạch và Braxin. Và các nước khu vực châu Á đã du nhập sắc thuế này. Về nguyên tắc, thuế GTGT đánh vào giá trị tăng thêm của hàng hóa và dịch vụ qua các khâu. Tuy nhiên, không hẳn ngay từ đầu nguyên tắc đánh thuế này đã được quán triệt. ở Indonesia, vào thời điểm du nhập năm 1985, thuế GTGT chỉ đánh ở khâu sản xuất nhằm đơn giản hóa việc xác định nghĩa vụ nộp thuế. Sau đó, từ năm 1989, thuế GTGT mới đánh trên giá trị tăng thêm ở khâu bán buôn.
  In India, VAT replaced sales tax on 4 January 2005.
  Từ những năm 1990, Trung Quốc bắt đầu cải tổ lại hệ thống kế toán của mình.

  12. Hiện tượng thuế chồng lên thuế là hiện tượng:
  a) Đánh nhiều loại thuế lên cùng một đối tượng
  b) Đánh thuế trùng lắp trên cùng một đối tượng chịu thuế
  c) Nhiều đối tượng cùng chịu một loại thuế
  d) Đối tượng phải chịu một mức thuế quá cao

  13. Hiện nay thuế giá trị gia tăng có bao nhiêu mức thuế suất:
  a) 2
  b) 3
  c) 4
  d) 5

  14. Các mức thuế suất của thuế giá trị gia tăng là:
  a) 5%, 10%, 15%
  b) 0%, 5%, 10%, 15%
  c) 0%, 5%, 10%
  d) 0%, 10%, 15%

  15. Thuế gián thu là các loại thuế sau:
  a) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế thu nhập cá nhân
  b) Thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà đất
  c) Thuế giá trị gia tăng, thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt
  d) Thuế thu nhập cá nhân, thuế môn bài, thuế tài nguyên

  Thuế trực thu là thuế mà người, hoạt động, đồ vật chịu thuế và nộp thuế là một. loại thuế này gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thuế chuyển quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp...
  Thuế gián thu là thuế mà người chịu thuế và người nộp thuế không cùng là một. Chẳng hạn, chính quyền đánh thuế vào công ty (công ty nộp thuế) và công ty lại chuyển thuế này vào chi phí tính vào giá hàng hóa và dịch vụ, do vậy đối thượng chịu thuế là người tiêu dùng cuối cùng. vd: thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt.

  http://vi.wikipedia.org/wiki/Thuế

  16. Thuế tiêu thụ đặc biệt được thu như thế nào?
  a) Thu một lần ở khâu bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ
  b) Thu một lần ở khâu sản xuất hoặc nhập khẩu hàng hóa, dịch vục) Không thu ở khâu sản xuất mà thu ở khâu lưu thông tiếp theo
  d) Thu vào hàng hóa, dịch vụ ở cả khâu sản xuất và lưu thông

  Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau:
  1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra;
  2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm số thuế nhập khẩu được miễn, giảm;
  http://vietlaw.gov.vn/LAWNET/docView.do?docid=22871&type=html

  17. Dựa vào tiêu thức nào dưới đây để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu:
  a) Theo đối tượng chịu thuế
  b) Theo phương thức đánh thuếc) Theo khả năng nộp thuế
  d) Theo phương pháp tính thuế


  18. Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế thuộc loại:
  a) Thuế gián thu
  b) Thuế tiêu dùng
  c) Thuế trực thu
  d) Cả a và b

  19. Theo luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là:
  a) Thu nhập chịu thuế và thuế suất
  b) Thu nhập tính thuế và thuế suất
  c) Thu nhập doanh nghiệp và thuế suất
  d) Tùy trường hợp để xác định

  Căn cứ tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế và thuế suất.

  20. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu theo luật thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam là:
  a) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam
  b) Hàng hóa được phép xuất nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
  c) Hàng hóa xuất, nhập khẩu qua biên giới Việt Nam
  d) Hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam

  Theo qui định tại điều 1 và điều 2 Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14.6.2005 :
  Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
  Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Điều 2. Đối tượng chịu thuế
  Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
  1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;
  2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.
  Điều 3. Đối tượng không chịu thuế
  Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
  1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;
  2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;
  3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác;
  4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu.
   
  #5
 6. tamnt07

  tamnt07 Sống đơn giản, lấy nụ cười làm căn bản!

  Bài viết:
  5,056
  Đã được thích:
  440
  Nơi ở:
  The Capital
  Luật thuế tài nguyên mới là dự thảo thôi
  Giờ thấy thêm luật thuế sử dụng đất nông nghiệp.
  Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất hết hiệu lực rồi thì phải!
   
  #6
 7. gacon88

  gacon88 Chiếpchiếp, chiếpchiếp...

  Bài viết:
  112
  Đã được thích:
  2
  Nơi ở:
  HN
  @trangvo : thế là không cần giúp nữa hở? em làm đc câu nào rồi, nói ra cho ace biết để không làm nữa.có một số câu chịu khó search là có đáp án. đang trong lúc có hứng, giúp em 2 câu:
  76. Hàng tạm nhập tái xuất là :
  a) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam tạm gửi ở kho ngoại quan để chuẩn bị xuất khẩu
  b) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó lại đưa ra khỏi Việt Nam mà không làm thủ tục xuất nhập khẩu
  c) Hàng hóa, dịch vụ từ nước ngoài đưa vào Việt Nam rồi sau đó đưa ra khỏi Việt Nam và có làm thủ tục xuất nhâp khẩu
  d) Hàng hóa, dịch vụ làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam rồi sau đó làm thủ tục xuất khẩu để bán sang một nước khác
  77. Hàng tạm xuất tái nhập là :
  a) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài, có làm thủ tục xuất nhập khẩu
  b) Hàng hóa, dịch vụ của nước ngoài tạm xuất sang Việt Nam sau đó tái nhập trở lại nước ngoài nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
  c) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam, có làm thủ tục xuất nhập khẩu
  d) Hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam đưa ra nước ngoài sau đó đưa trở về Việt Nam nhưng không làm thủ tục xuất nhập khẩu
   
  #7
 8. Le Hanh 21

  Le Hanh 21 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  3
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  Hà Nội
  Em chào các anh, chị.

  Về các chứng từ đi công tác nước ngoài, khi sử dụng dịch vụ ở nước bạn (Indonesia) sẽ thanh toán như thế nào ah.

  Mong được hồi âm từ anh, chị.
  Em cảm ơn.
   
  #8
 9. boconganh239

  boconganh239 Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  2
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  đà nẵng
  dap an thue

  1b,2d,3d,4d,5c,6b,7c,8c,9a,10c,11b,12a,13b,17c,19d
   
  #9
 10. tinhhoanghon

  tinhhoanghon Thành viên sơ cấp

  Bài viết:
  1
  Đã được thích:
  0
  Nơi ở:
  tphcm
   
  #10

Chia sẻ trang này