hướng dẫn mình phân chia lợi nhuận trong trường hợp góp vốn này?

  • Thread starter hongphong_tntt
  • Ngày gửi
H

hongphong_tntt

Sơ cấp
19/7/07
49
0
6
39
Hà nội
1. Công ty tôi có mời mọi người là cá nhân góp vốn vào cty sau đó công ty đứng ra để mua 50.000 CPhiếu của Cty A với giá ưu đãi là:10.000đ/cp và không được chuyển nhượng trong 2 năm. (trong đó cá nhân là 45.000 CP còn công ty là:5.000 CP) Và những lần nhận cổ tức của Cty A, công ty chúng tôi đều chi trả cho cá nhân góp vốn theo đúng tỷ lệ đã góp. và tôi đã hạch toán như sau:
Nợ 111/có 3388(ctiết cho cá nhân): 45.000*10.000=450 tr.đông
2.Khi chuyển tiền góp vốn hạch toán
Nợ 228/có 111: 500tr.đồng
sau 02 năm công ty A lên sàn CK và công ty tôi đã lưu ký chứng khoán đó là tên công ty và đã bán ra với giá 20.000 đ/cp trên sàn giao dịch chứng khoán và tôi Hạch toán như sau:
Nợ 112/có 228: 50.000*10.000 = 500 tr.đồng
Nợ 112/có 338:500 tr.đồng
3. Nay chi trả tiền vốn góp cho cá nhân tôi hạch toán như sau:
Nợ 3388 (ctiết)/có 112: 450 tr.đồng
4. Phân chia lợi nhuận thì tôi không biết làm thế nào cho đúng vì có hai trường hợp xảy ra như sau:
4.1: Phân chia lợi nhuận 500 tr.đồng như sau
- phân chia lợi nhuận cho cá nhân góp vốn
Nợ 338/có 112: 450 tr.đồng
- xác định lợi nhuận của Công ty
Nợ 338/có 515: 50 tr.đồng
4.2: tính toán lợi nhuận phân chia như sau:
- Hạch toán 500 tr.đồng chênh lệch là doanh thu tài chính của công ty
Nợ 338/ có 515: 500 đồng
- Tính thuế TNDN phải nộp của vụ đầu tư như sau:
Thuế TNDN phải nộp:=500 tr.đồng x 25% = 125.000.000 đồng
=> lợi nhuận còn lại: 375.000.000 đồng
- Phân chia lợi nhuận cho các cá nhân như sau:
Nợ 421/có 112:337.500.000 đồng ( tương đương với 45.000 CP)
Phần còn lại 37.500.000 đồng là lợi nhuận sau thuế của Cty từ đầu tư.
Vậy các bạn cho mình hỏi mình phải làm theo cách nào (4.1 hay 4.2) cho đúng chế độ hiện hành vừa hài hoà vừa hợp lý đối với mọi người.
rất mong nhận được tư vấn sớm nhất của các bạn WKT!
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều