Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Thuế suất thuế GTGT của hoạt động bốc, xúc đất đá, cát sỏi kiêm vận chuyển.

  • Thread starter haml
  • Ngày gửi
H

haml

Guest
6/3/07
11
1
0
Hung Yen
Công ty mình ký hợp đồng với khách hàng. Quy trình là bốc xúc đát đá, cát sỏi và vận chuyển đi. Vậy khi phát hành hóa đơn cho khách hàng mình sẽ ghi mức thuế suất nào đây.
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều