phát mãi tài sản cầm cố

  • Thread starter duong thanh huyen
  • Ngày gửi
D

duong thanh huyen

Sơ cấp
25/9/09
4
0
0
tp ho chi minh
ai biết cái này định khoản cho mình với
SDDK
TK 128A : 240 trd , lãi suất 1,1%/tháng trả lãi định kì
TK 311B : 400 trd , lãi suất 1%/tháng trả lãi trước
TK 1112 : 30.000 USD (16.000 d/ usd)

1)
Phát mãi 1 TS đã nhận cầm cố trước đây của cty A giá phát mãi 300 tr , VAT 5% cấn trừ cho nợ vay ngắn hạn, lãi suất tháng cuối cùng , tiền phạt 3 trd . Số còn lại được chuyển khoản cho A , đã nhận giấy báo của ngân hàng . Biết TSCDHH có nguyên giá 280 trd , hao mòn 10 trd

2)
Chi tiền mặt 25.000 usd để thanh toán nợ vay ngắn hạn cho cty B .
TGTT 16.200 d/usd . Kết chuyển lãi trong tháng này
 
D

duong thanh huyen

Sơ cấp
25/9/09
4
0
0
tp ho chi minh
sao không có ai hạch toán dùm mình vậy
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều