Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

bài tập dự toán vốn dài hạn

  • Thread starter lehuong1989
  • Ngày gửi
L

lehuong1989

Sơ cấp
31/10/09
4
0
0
32
Nghệ an
Mọi người ơi giúp tớ bài này với. Bọn mình đang học về kế toán quản trị quyết định đầu tư dài hạn. Có mấy bt mà nghĩ mãi ko ra. :((
bài 1: Công ty dự tính có số vốn đầu tư ban đầu là 500tr, nhưng đầu tư 50% vào đầu năm và 30% vào cuối năm. thu nhập hàng năm là 150tr, đầu tư trong vòng 5 năm. tỷ suất sinh lời hàng năm là 12%. Xác định giá trị hiện tại thuần của dự án này.
Bài 2: công ty dự định sử dụng thêm một máy mới với chi phí mua là 60tr, sử dụng trong 5 năm và khi thanh lý không có giá trị thu hồi, chi phí cố định hoạt động la 4tr/năm. Số lượng sp mỗi năm là 5000, giá bán 14000d/sp và cp khả biến là 8000d/sp. Khấu hao máy theo đường thẳng. Thuế suất thuế tndn là 40%, chi phí vốn là 14%.
yêu cầu:
a, xd sự tăng thêm lãi thuần hàng năm và dòng tiền thu hàng năm của dự án
b, xác định kỳ hoàn vốn, tỷ suất sinh lợi giản đơn
c, xác định tổng giá trị hiện tại của dòng tiền thu tăng thêm, giá trị hiện tại của tổng dòng tiền thu, IRR của dự án
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
O

ot caycay

Guest
11/6/10
2
0
0
32
bac ninh
chi tieu 1 2 3 4 5
doanh thu thuan 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000
chi phi bien doi VC 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000
lai dong gop 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000
chi phi co dinh FC 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
lai thuan(lntt) 26000000 26000000 26000000 26000000 26000000
khau hao 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000
CFt( dong thu) 38000000 38000000 38000000 38000000 38000000
gia tri hien tai can thu nam 1 la: 600000000-38000000= 22000000<38000000
so thang phai thu la:22000000/(38000000/12)=6.94
ki hoan von la 1 nam+ 6.94 thang
hixhix hong bit lam dung hay sai. to phai di thi mon nay day. khong lam tip duoc
 
O

ot caycay

Guest
11/6/10
2
0
0
32
bac ninh
chi tieu 1 2 3 4 5
doanh thu thuan 70000000 70000000 70000000 70000000 70000000
chi phi bien doi VC 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000
lai dong gop 30000000 30000000 30000000 30000000 30000000
chi phi co dinh FC 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000
lai thuan(lntt) 26000000 26000000 26000000 26000000 26000000
khau hao 12000000 12000000 12000000 12000000 12000000
CFt( dong thu) 38000000 38000000 38000000 38000000 38000000
gia tri hien tai can thu nam 1 la: 600000000-38000000= 22000000<38000000
so thang phai thu la:22000000/(38000000/12)=6.94
ki hoan von la 1 nam+ 6.94 thang
hixhix hong bit lam dung hay sai. to phai di thi mon nay day. khong lam tip duoc

theo nhu to hieu thi lam vay day: con npv thi lau dong vao- dong ra thoi, phai chu y toi chi tieu sinh loi cua von nua. mong cac bac gop y
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều