Khấu trừ thuế GTGT

  • Thread starter cao nguyet
  • Ngày gửi
C

cao nguyet

Sơ cấp
14/9/09
6
0
1
31
thai nguyen
Xin chào mọi người! Em là sinh viên kế toán năm nay em mới bắt đầu học môn chuyên ngành nên có nhiều vấn đề khó hiểu, xin mọi người giải đáp giùm. Đối với đơn vị hạnh toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi mua nguyên vật liệu của đơn vị hạnh toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có hóa đơn GTGT thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Ngược lại đối với đơn vi hach toán thuế GTGT theo PPKT khi mua hàng hóa của đơn vị hach toán thuế GTGT theo PPTT thì có được khấu trừ thuế hay không?
 
T

trieukhang

Cao cấp
1/5/08
606
2
0
SG
Xin chào mọi người! Em là sinh viên kế toán năm nay em mới bắt đầu học môn chuyên ngành nên có nhiều vấn đề khó hiểu, xin mọi người giải đáp giùm. Đối với đơn vị hạnh toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp khi mua nguyên vật liệu của đơn vị hạnh toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có hóa đơn GTGT thì có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Ngược lại đối với đơn vi hach toán thuế GTGT theo PPKT khi mua hàng hóa của đơn vị hach toán thuế GTGT theo PPTT thì có được khấu trừ thuế hay không?
Cả 2 đều: KHÔNG.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều