Xử lý công nợ khi giải thể công ty

  • Thread starter Phuongkt85
  • Ngày gửi
P

Phuongkt85

Sơ cấp
23/10/08
43
0
0
Ha Noi
Công ty sản xuất sắp giải thể, công nợ đầu vào lớn hơn thực tế nhiều. Vậy mình có nhất thiết phải cân đối quỹ thuế và thanh toán công nợ sao cho như thực tế không? Hay mình chỉ cần có bản xác nhận công nợ có chữ ký hợp lệ của 2 bên cho khoản công nợ đó mà không cần phải như thực tế là được? Khi làm giải thể, cơ quan thuế có kiểm tra chi tiết hàng tồn kho, quỹ,... hay chỉ xem xét nghĩa vụ của công ty với cơ quan thuế như việc nộp đủ tiền thuế, tiền phạt,....?
 
Hoakhe

Hoakhe

Trung cấp
22/12/09
167
4
18
Ninh Bình
Công ty sản xuất sắp giải thể, công nợ đầu vào lớn hơn thực tế nhiều. Vậy mình có nhất thiết phải cân đối quỹ thuế và thanh toán công nợ sao cho như thực tế không? Hay mình chỉ cần có bản xác nhận công nợ có chữ ký hợp lệ của 2 bên cho khoản công nợ đó mà không cần phải như thực tế là được? Khi làm giải thể, cơ quan thuế có kiểm tra chi tiết hàng tồn kho, quỹ,... hay chỉ xem xét nghĩa vụ của công ty với cơ quan thuế như việc nộp đủ tiền thuế, tiền phạt,....?
Khi giải thể, DN phải hoàn tất việc thanh lý tài sản (TSCĐ, CCDC, hàng hóa, vật tư...), xuất hóa đơn thanh lý, làm BCTC và các báo cáo quyết toán thuế nộp cho CQ thuế trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày QĐ giải thể. Lúc này hàng tồn kho = 0.
CQ thuế không quan tâm đến quỹ TM hay công nợ thực tế. Các vấn đề mà CQ thuế sẽ làm rõ: Doanh thu, chi phí, thuế (đầu ra, đầu vào khấu trừ có đúng và đủ điều kiện hay không), SSKT... căn cứ trên hóa đơn chứng từ mà DN cung cấp.
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Học kế toán online cùng Webketoan

Xem nhiều