Tổ chức bộ máy tài chính và kế toán

  • Thread starter haiphan
  • Ngày gửi
haiphan

haiphan

Trung cấp
4/12/04
104
0
16
112
viet nam
Có 1 Công ty tư vấn đang tư vấn cho Công ty của chúng tôi nên tổ chức thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính và Phòng Kế toán. Như vậy theo các bạn có phù hợp không? nếu phù hợp thì nhiệm vụ của các phòng là gì?
 
payment

payment

Trung cấp
18/11/09
122
1
0
BĐ->Tp. Hồ Chí Minh
Có 1 Công ty tư vấn đang tư vấn cho Công ty của chúng tôi nên tổ chức thành 2 phòng gồm: Phòng Tài chính và Phòng Kế toán. Như vậy theo các bạn có phù hợp không? nếu phù hợp thì nhiệm vụ của các phòng là gì?

Để phân chia ra thành các phòng ban thì yếu tố quan trọng là dựa vào tình hình thực tế của từng công ty. Bạn hỏi như vậy ai mà trả lời được.
 
haiphan

haiphan

Trung cấp
4/12/04
104
0
16
112
viet nam
Để phân chia ra thành các phòng ban thì yếu tố quan trọng là dựa vào tình hình thực tế của từng công ty. Bạn hỏi như vậy ai mà trả lời được.

Cụ thể như sau:

Công ty em có 9 công ty con (4 có pháp nhân (cổ phần chi phối), 5 không có pháp nhân)
Vay vốn và tìm kiếm hợp đồng xuất phát từ Công ty mẹ.
Đang chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ.

Botay
 
H

hongthangph

Cao cấp
7/2/06
283
4
0
47
ha noi
Cụ thể như sau:

Công ty em có 9 công ty con (4 có pháp nhân (cổ phần chi phối), 5 không có pháp nhân)
Vay vốn và tìm kiếm hợp đồng xuất phát từ Công ty mẹ.
Đang chuẩn bị cổ phần hóa Công ty mẹ.

Botay
Với các công ty lớn thì phân chia thành 2 phòng cũng tốt.
Phòng Tài chính : Kế hoạch tài chính, thu xếp và thực hiện các kế hoạch tài chính : Doanh thu, chi phí, đầu tư, nguồn vốn...
Phòng Kế toán : Hạch toán kế toán, Báo cáo tài chính, kế toán thuế...
Chỉ đạo 2 phòng trên thường có Giám đốc tài chính
 
haiphan

haiphan

Trung cấp
4/12/04
104
0
16
112
viet nam
Với các công ty lớn thì phân chia thành 2 phòng cũng tốt.
Phòng Tài chính : Kế hoạch tài chính, thu xếp và thực hiện các kế hoạch tài chính : Doanh thu, chi phí, đầu tư, nguồn vốn...
Phòng Kế toán : Hạch toán kế toán, Báo cáo tài chính, kế toán thuế...
Chỉ đạo 2 phòng trên thường có Giám đốc tài chính

Bạn cụ thể hơn được không?
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều