Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Kết chuyển lỗ từ năm 2008

  • Thread starter Thanhthanh84
  • Ngày gửi
T

Thanhthanh84

Guest
25/8/09
1
0
0
37
Huế
Công ty em kết chuyển lỗ từ năm 2008 là 20tr trên tờ khai quyết toán thuế TNDN. Vậy khi mình vào bảng kết quả hoạt động KD thì mình đưa vào đâu để số thuế TNDN phải nộp là khớp nhau giữa 2 bảng báo cáo trên. XIn mọi người tư vấn giúp mình với nhé. Cam on nhiều
 
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
H

hoangvu217

Guest
16/2/10
1
0
0
35
Da Nang
Công ty em kết chuyển lỗ từ năm 2008 là 20tr trên tờ khai quyết toán thuế TNDN. Vậy khi mình vào bảng kết quả hoạt động KD thì mình đưa vào đâu để số thuế TNDN phải nộp là khớp nhau giữa 2 bảng báo cáo trên. XIn mọi người tư vấn giúp mình với nhé. Cam on nhiều
 
Giải pháp quản lý giá thành ngành bao bì nhựa mềm
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice
Học kế toán online cùng Webketoan
Giải pháp Hóa đơn điện tử MobiFone Invoice

Xem nhiều