Thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn.

  • Thread starter anhduong2885
  • Ngày gửi
A

anhduong2885

Sơ cấp
5/9/08
44
0
0
Gia Lai
Cả nhà cho em hỏi. Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn thì làm thế nào ag?. Em thấy HTKK 2.5.0 chỉ có quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương mẫu 05/KK-TNCN thui. Cả nhà ai biết chỉ gíúp em với. Theo TT84/2008/TT-BTC thì quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn theo mẫu 06/BK-TNCN. Nhưng giờ HTKK2.5.0 ko có thì phải làm sao ag?
 
Lớp cập nhật chính sách thuế do Hội kế toán TP.HCM tổ chức

Xem nhiều