Lưu ý về thuế TNCN năm 2010

  • Thread starter Va Anh Toi
  • Ngày gửi
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Điểm 3.1.3. Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc khoản 3; mục I; Phần B TT84/2008.
"Đối tượng nộp thuế chỉ được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu đối tượng nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế..."
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Năm 2010, nếu muốn giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc bắt buộc phải có mã số thuế, nếu đăng ký trực tiếp hoặc qua phần mềm mà chưa được phải biết nguyên nhân, do đâu mà chưa được cấp MST. chú nhé!
Xóa các bài đi không thuộc toppic này đi mod quản lý ơi
 

Xem nhiều