Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • ngoczung
  ngoczung
  Bạn HT như sau:

  - Khi lập bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế và gửi cho cơ quan thuế (Ta chuyển số thuế đề nghị hoàn từ TK 1331, TK 1332 sang tài khoản...
  Xem Thêm
 • minhtamdt
  minhtamdt
  Cảm ơn ngoczung nhưng mình không hiêủ tài liêụ nào nói đêns TK 1333 và 1334?