Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 21 bình luận
 • babyl
  babyl
  Ðề: Tài khỏan 421

  quỹ KTPL có bắt buộc phải + thêm TNTT trong năm khi trích không bạn, nếu mình chỉ tính 03 tháng tiền lương, tiền công...
  Xem Thêm
 • asdas
  asdas
  Ðề: Tài khỏan 421

  em mới chuyển qua làm ở đơn vị HCSN, cơ quan e từ trước giờ k có trích lập quỹ với chi trả thu nhập tăng thêm, bắt đầu...
  Xem Thêm
 • SAA
  SAA
  Ðề: Tài khỏan 421

  Theo mục 4 phần VIII trong thông tư 71: "- Trích lập Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. Đối...
  Xem Thêm
 • ketbaby35
  ketbaby35
  Ðề: Tài khỏan 421

  Thông tư 185 thì TK 004 sẽ được sử dụng cho khoản chênh lệch thu chi từ ngân sách, còn đối với phần sự nghiệp thì chênh...
  Xem Thêm
 • dongtd24
  dongtd24
  Trình tự Hạch toán chênh lệch thu chi

  Em mới làm kế toán HCSN chưa hiểu trình tự hạch toán chênh lệc thu chi cuối năm để trích lập các quỹ...
  Xem Thêm