Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 44 bình luận
 • TrangTrang11
  TrangTrang11
  @trankieu_359 Nếu bạn tham gia công đoàn rồi thì lên công đoàn lấy lại 68% kinh phí. Còn bên bạn không tham gia công đoàn thì... Xem Thêm
 • TrangTrang11
  TrangTrang11
  @Vinh Nguyễn Tùng Nếu được bạn đừng tham gia công đoàn, rắc rối lắm. Nhưng không tham gia cũng phải nộp kinh phí công đoàn... Xem Thêm
 • trankieu_359
  trankieu_359
  thanks bạn TrangTrang11
  bên mình đã tham gia công đoàn và đã đóng kinh phí công đoàn qua ngân hàng,còn đoàn phí thì đóng bao nhiêu % bạn nhỉ?
 • TrangTrang11
  TrangTrang11
  Đoàn phí 1% bạn. Nếu bên bạn đã đăng kí TK VietTinbank cho bên CĐ thì họ sẽ chuyển 68% (năm 2018) về TK của bạn, nếu chưa bạn lên công đoàn lấy nha.
 • nemchuath
  nemchuath
  Nộp ở phòng liên đoàn lao động quận í