Webketoan - Cộng đồng Kế toán chuyên nghiệp

 • Xem thêm 22 bình luận
 • Kin7
 • Viet Huong
  Viet Huong
 • liiiiinda
  liiiiinda
  Cho em hỏi độ tin cậy của các bằng chứng dưới đây xét theo từng mục tiêu kiểm toán đầy đủ , hiện hữu ,ghi chép , chính xác , đánh giá, quyền và... Xem Thêm
 • muốn học giỏi kế toán
  muốn học giỏi kế toán
  Em không phải là sinh viên mới học môn kế toán. Thực ra trước kia em cũng đã mất thời gian ba năm (03) năm để theo học cái môn kế toán này, Vậy... Xem Thêm
 • layngaythangnam
  layngaythangnam
  chẳng có chỗ nào chưa được bệnh lười trừ bản thân em cả đâu, Chữa được cũng chỉ một phần thôi . Giống chị thời gian trước , nhưng chắc bệnh của... Xem Thêm